Full dieselavgift på biodiesel - transportnæringen i harnisk

Mens man i Sverige slår på stortrommen og bygger riksdekkende anlegg for biogass, trekker regjeringen her hjemme avgiftsletten i forslaget til statsbudsjett og gir dermed en uventet rett høyre til transportnæringen. Regjeringen foreslår at fritaket for autodieselavgift for biodiesel blir halvert i 2010, med sikte på endelig utfasing i 2011. Det er fristende å spekulere i hvor gjennomtenkt dette er.

Volvo miljø

Volvo miljø

Publisert Oppdatert

Det er to vesentlige ting som berøres av forslaget.

På den ene siden er naturlig nok transportnæringen i harnisk.

Stadig flere lastebileiere blander inn 30% biodiesel. De store bilprodusentene godtar denne blandingen som en effektiv måte å redusere co2-utslippene på. Men bruk av biodiesel fører til økte kostnader, fordi olje og filtere må byttes oftere. En er derfor avhengig av at biodieselen er billigere enn ordinær diesel, sier adm.dir Olav Slaatsveen i NLF, og fortsetter: - Flere store transportsentraler har kjørt intensiv miljøopplæring av sjåfører, samt kvalitetssikret bruken av biodiesel. De har også investert i nye anlegg. Dette har kvalifisert til miljøsertifikater, som lastebileierne nå truer med å levere inn igjen.  

NLF har i dag beregnet at kostnadene på en gjennomsnitts-lastebil øker med 47.500 kroner årlig hvis forslaget blir vedtatt.

Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL) forteller at planer deres medlemmer har om å kjøre på ren biodiesel om noen år vil bli lagt på is. Det dreier seg om tusenvis av vogntog og lastebiler. De krever også at forslaget må trekkes tilbake.

Lastebileiere blir, dersom forslaget blir stående, straffet for å satse på miljøtiltak de tidligere har fått klare signaler om at vil bli belønnet.

Og det er nettopp dette som er det andre vesentlige poenget ved avgiftsomleggingen. Nemlig signaleffekten det gir om troverdighet i miljøpolitikk spesielt og forutsigbarhet generelt. Det er enighet om at biodiesel reduserer co2-utslippene. Det blir feil om staten skal tjene på dette. Og mer viktig - hvordan kan transportbedrifter planlegge noen verdens ting dersom man ikke kan stole på forutsigbarheten? Til syvende og sist vil lastebileierne, foruten å tape mye penger på miljøprosjekter, bli tvunget å bruke mindre miljøvennlig diesel. Det kan da ikke være det regjeringen ønsker? 

Biodrivstoff-produsentene frykter bråstopp hvis lønnsomheten fjernes med et overraskende pennestrøk. Både Uniol i Fredrikstad og Follum fabrikker på Hønefoss håper i det lengste at fritakskuttet var et arbeidsuhell og at ett departement ikke har visst hva det andre gjorde.

Det gjør vi også. Men vi fastslår at uansett utfall vil slike vinglete signaler fra regjeringen svekke tilliten til våre politikere.