Full forvirring om tømmertransport

- Vegdirektoratet er helt tydelig på én sak, forteller Guttorm Tysnes i NLF. Regelendringen er ennå ikke trådt i kraft. Hold dere på 22 meter.

Guttorm Tysnes NLF

Guttorm Tysnes NLF

Publisert Oppdatert

En av de store sakene den siste uken har vært Marit Arnstads endelige bekreftelse på at tømmervogntog kan være 24 meter, mot dagens 22.

Meningen var at ordningen skulle tre i kraft umiddelbart og gleden har vært stor blant våre tømmerkjørende lesere.

Les også: Tillater tyngre og lengre tømmertransport

Les også: Dette betyr de nye tømmerreglene i praksis

Men riktig så enkelt viser det seg ikke å være.

Fredag ringer nemlig Regionsjef i NLF Hedmark/Oppland, Guttorm Tysnes, til oss i redaksjonen. Han kan fortelle at det råder stor usikkerhet - og med det mange spørsmål - omkring 24 meter og det som i flere kretser kalles "valgkamputspillet" til Arnstad i helgen.

Så selv om ministeren i flere media er sitert på at ordningen allerede er iverksatt, kan NLF fortelle at Statens vegvesen hevder det motsatte.

Flere av NLF medlemsbedrifter skal ha fått krystallklar beskjed om å holde seg innenfor 22 meter.

Siste informasjon fra Vegdirektoratet er tydelig, hevder regionsjefen: Lovendringen er IKKE trådt i kraft, og denne vil ikke gjelde før forskriftsendringene er vedtatt og kunngjort gjennom Lovdata. Inntil dette er gjort gjelder maks tillatt vogntoglengde 22 meter.

Tysnes presiserer også at den planlagte endringen kun vil gjelde for de riksveger som er angitt med 22 meter i dag, altså ikke alle RV og heller ikke på fylkes- og kommunale veger. Eventuelle endringer på fylkes- og kommunale veger vil komme på et senere tidspunkt.

Med andre ord; kjør lovlig med 22 meter (som i dag) inntil skriftlig bekreftelse og klargjøring kommer, oppfordrer NLF.