Full gass!

Ikke før har vi kommet hjem fra Volvos miljøarrangement i Göteborg, før vi må rykke ut på nok et miljøarrangement. I dag har Tine presentert sitt pilotprosjekt sammen med Volvo og Transnova.

TINE er innblandet i en kabotasjesak via en underleverandør av embalasje. Det skal ikke skje igjen er budskapet fra TINE. 
Illustrasjonsfoto

TINE er innblandet i en kabotasjesak via en underleverandør av embalasje. Det skal ikke skje igjen er budskapet fra TINE. Illustrasjonsfoto

Publisert Oppdatert

Prosjektet går ut på å teste ut fire distribusjonsbiler som benytter seg av Volvos unike metandieselmotor. Bilene som skal gå i distribusjonsruter i Oslo, benytter metangass som kommer fra avløpsslam.

-Vi henter melk fra norske melkeprodusenter over hele landet flere ganger i uka og bringer ferdigprodukter ut i handelen. Transport er og blir en sentral del av vår virksomhet.

Det er viktig for oss å se naturens kretsløp i sammenheng, og utnyttelse av matavfall og husdyrgjødsel til biodrivstoff er et viktig eksempel på dette, sa Tine-sjef Hanne Refsholt til forsamlingen, som i tillegg til presse og leverandører også hadde fått besøk av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i anledning den store markeringen.

Stasråden på sin side berømmet initiativet der næringsliv og det offentlige går sammen om å løse slike pilotprosjekter. I dette tilfellet snakker vi om Tine, Volvo og statlige Transnova.

Bilene koster en god del mer enn vanlige dieselutgaver, faktisk ca. 230.000 kroner mer pr. kjøretøy. Tine har fått støtte til dette prosjektet av Transnova som jo har til oppgave å fordele midler til slike pilotprosjekt.

De fire bilene det er snakk om er en Volvo FL 240 4x2 med totalvekt på 16 tonn, to Volvo FL 240 4x2 med 18 tonns totalvekt, samt en Volvo FE 340 6x2 med 26 tonns totalvekt. Påbyggene på bilene er levert fra Skab. Motorene er Volvos syvliters motorer som er konvertert slik at de går på en blanding av biogass og diesel. Mens de andre leverandørene har gassmotorer som jobber etter Otto-prinsippet (bensinmotor med tennplugger), er Volvo alene om sin metandiesel.

Som vi skrev i artikkelen fra miljøarrangementet i Göteborg, så fungerer denne motoren ved at blandingen av gass og luft antennes ved at det sprøytes inn en pilotinnsprøytning med diesel som antennes av kompresjon for så å antenne gassen. Fordelen med dette systemet er at en dieselmotor har mye bedre virkningsgrad enn en Otto-motor. Videre blir rekkevidden mye bedre, i og med at motoren også går utmerket bare på diesel hvis gasstanken er tom.

Tines nye biler vil benytte komprimert biogass (CBG) som betyr reduserte utslipp opp mot 70 - 80%. Benytter man i tillegg 100% biodiesel er utslippet fra bilene i utgangspunktet CO2-nøytralt. Prøveperioden er satt til to år, og hvis resultatene viser seg å være gode planlegger Tine å skifte ut 250 kjøretøyer til den nye teknologien.

Med den nye leveransen går det nå seks Volvo med metandieseldrift her i landet, de to andre er det RagnSells som har. I Sverige er det nå levert nesten 30 Volvoer med denne motoren.