Full tørke i bransjen

- Vi sliter med rekruttering og status, det finnes ingen mirakelpille, men det å bli yrkessjåfør bør i hvert fall bli en godkjent utdannelse.

Øivind Kristiansen har vært en mannsalder i bransjen, nå etterlyser han tiltak for å redde rekrutteringen.

Øivind Kristiansen har vært en mannsalder i bransjen, nå etterlyser han tiltak for å redde rekrutteringen.

Publisert Oppdatert

I 1994 startet Øivind Kristiansen opp Lær og Kjør Trafikkskole AS. Bakgrunnen var at han ville gjøre det på sin måte. - Jeg startet med et MAN 26.422 med bakmontert kran og toakslet slep, minnes han.

Det var litt annerledes da og tok man C fikk man automatisk klasse D. I dag har vi 18 klasser og Øivind forteller litt om direktivet som kommer i 2013.

Det at aldersgrensene flyttes til 24 år for buss og 21 år for lastebil noterer han seg, men liker det ikke. - Man har allerede gjort en del valg i livet, når man først som 21-åring skal ta førerkortet, kommenterer han.

Det tredje førerkortdirektivet setter nye krav til eleven og til sensoren, men det er ingen endringer i kravene til kjørelæreren. Bemerkelsesverdig, mener han. I dag har Lær og Kjør, CEDE trafikksenter, og Kristiansand trafikkskole fusjonert til Learn AS. Disse selskapene har lenge hatt et tett samarbeid i selskapet Vegviseren AS. Dette har dannet en kompetansebase som de har dratt og fortsetter å dra nytte av i Learn-systemet. Her tilbys opplæring i alle førerkortklasser, men mer sentralt for yrkessjåfører er at de tilbyr en rammeavtale for transportbedrifter. Avtalen gjør at Learn ordner med etterutdanning og rekruttering for bedriften.

- Som leverandør i dette faget gjennom 30 år tror jeg at jeg blir respektert og hørt på, men jeg blir nok oppfattet som litt kontroversiell også, innrømmer han.

Full tørke

Øivind som er aktivt med i ATL, sitter også med tillitsverv i NLF Buskerud. Han ser med bekymring på fremtiden. - Det er full tørke, ingen velger denne utdannelsen lenger. Han mener at vi nå er inne i en ny tid hvor det å kjøre tungt ikke lenger er et like attraktivt. Samtidig er det fortsatt et mannsdominert yrke, som også er et problem, synes han.

Utdannelse

Han ser for seg at det å bli yrkessjåfør må bli en godkjent utdannelse med mulighet til studielån og studiekompetanse, i tillegg bør man kunne få fagbrevet gjennom utdannelsen.

- Andre yrker har fri skolegang, her må man betale selv, i tillegg til at den har så lav status. Tørken forklarer seg vel da selv. Det må løftes opp på et annet nivå. En rammeavtale for etterutdanninga er ikke langt unna, kan han avsløre. Dette er verdens største yrke, så nå er det på tide å få det inn i skoleverket med størrelse, volum og økt interesse synes han. Det er nok av muligheter til å heve interessen, men så lenge det ikke heves til et høyere nivå, vil det fortsette å være et lavstatusyrke.