Fylkesordfører på banen

Publisert Oppdatert

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Olav Bratland, tar til orde for et bredt samarbeid mellom ulike etater og politiske organ i et brev til Fylkestinget.

"I verdiskapingsfylket Møre og Romsdal er det ikke å kreve for mye at regjering/Storting tar ansvar for å få de nødvendige midler på plass" heter det i brevet.

Bratland mener det må en felles strategi til for å få fortgang i rassikringsarbeidet i første omgang på den sterkt utsatte Rv 70 (Opdølstranda), Rv 60 og Rv 63.

.." at vi alle nå kan samle oss om en felles kamp og en felles strategi for å finne de gode løsningene som får som resultat at disse tre rassikringsprosjektene finner en snarlig løsning..", heter det i brevet som er sendt Fylkestinget i tillegg til fylkesdirektøren, samferdselsavdelinga, Statens Vegvesen og ordføraren i Sunndal.