Gamle biler er fire ganger farligere enn nye

Den samfunnsøkonomiske besparelsen ved å ta en 15 år gammel bil ut av trafikken og erstatte den med en ny bil er 3500 kroner for hvert år som bilens livslengde forkortes. Dersom livslengden forkortes med tre år er besparelsen 10 000 kroner. Dette viser beregninger som er gjort av forsikringsselskapet Folksam og det svenske Vägvärket.

Publisert Oppdatert

Svenske Folksam har i mange år laget sikkerhetsstatistikk på ulike bilmerker og bilmodeller og gitt et godt svar på hva som er de sikreste bilene. Nå har de brukt samme analyseverktøy og sett på hva det egentlig koster å ha gamle biler kjørende ute i trafikken.

Fire ganger høyere skaderisiko

Ut fra en ren teknisk vurdering har 15 år gamle biler over fire ganger så høy skaderisiko som en ny bil. Dette skyldes at bilprodusentene i løpet av disse årene har utviklet kollisjonssikkerheten i karosseristruktur, innført bedre bilbelteløsninger, kollisjonsputer, aktive hodestøtter med mer. Samtidig har det kommet sikkerhetsutstyr som ABS-bremser og elektronisk stabilitetskontroll, som reduserer selve ulykkesrisikoen.

60 svensker kunne ha reddet livet

Omregnet til dødsfall har Folksam funnet ut at 60 svensker ville reddet livet hvert år dersom alle biler eldre enn 15 år ble erstattet av nye. Hvert år omkommer ca 90 mennesker i kollisjoner og utforkjøringer i biler i denne aldersgruppen i Sverige. Til sammenligning omkom bare 25 personer i 2007 i biler som var fire år eller yngre, til tross for at disse finnes i en mye større populasjon og har større kjørelengde.

Halvert skade og dødsfall med nye biler

Det er med andre ord ingen tvil om at en vrakingskampanje for eldre biler vil ha en stor trafikksikkerhetsmessig og samfunnsøkonomisk effekt. Dette gjelder også i Norge. Folksam har beregnet at dersom disse bilene kunne forsvinne i løpet av en femårsperiode ville det innebære en teoretisk besparelse på 100 til 200 dødsfall. Når alle biler har kommet opp på et sikkerhetsnivå som de nyeste har i dag, vil man kunne regne med en halvering av antallet som omkommer i bilulykker. I Sverige vil det si ca 125 færre mennesker hvert år.