Transportbransjen danser boggie med Arnstad

Går tilbake til tidligere akselløft-praksis

- Statens vegvesen skal gå tilbake til tidligere praksis ved utekontroll av akselløft på tunge kjøretøy. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal Vegdirektoratet også raskt vurdere en midlertidig løsning på problemene ved godkjenning av nye biler med akselløft.

Norske vinterveier er ikke sammenlignbare med det man kjører på ned i Europa. Uten trykk på drivhjulene, hjelper det lite med kjetting.

Norske vinterveier er ikke sammenlignbare med det man kjører på ned i Europa. Uten trykk på drivhjulene, hjelper det lite med kjetting.

Publisert Oppdatert
Vinter på Haukeli. Vi frykter at mange vil bli lovbrytere i trafikksikkerhetens navn dersom politikerne ikke snur i akselløftsaken. Nå øyner dog bransjen håp.

Vinter på Haukeli. Vi frykter at mange vil bli lovbrytere i trafikksikkerhetens navn dersom politikerne ikke snur i akselløftsaken. Nå øyner dog bransjen håp.

Disse deltok på dagens ministermøte

Norges Lastebileier-Forbund

NHO Logistikk og Transport

Maskinentreprenørenes Forbund

Bilimportørenes Landsforening

Yrkestrafikkforbundet

Norsk Transportarbeiderforbund

Virke

Asko

LUKS

Dagligvarehandelens miljøforum

Norsk Industri Påbyggergruppen

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad etter at hun i dag har hatt et møte med Vegdirektoratet og representanter for lastebilnæringen for å drøfte håndheving av EU-regler for bruk av akselløft på tunge kjøretøy.

Dermed kan det late til at politikerne tar til fornuften når det gjelder årets største galskap-forslag, nemlig å forby løft på boggiakselen. Men det har sittet langt inne - og er ikke over ennå.

Direktoratet skal ellers vurdere hvilket handlingsrom EU-regelverket gir for tilpassing til norske forhold. Vurderingen skal gjennomføres i nær kontakt med lastebilnæringen, og den vil blant annet ta for seg praksis og regelfortolking i andre nordiske land. - Samferdselsministeren anmodet Vegdirektoratet om å undersøke hvilket handlingsrom Norge har for å gjøre nasjonale unntak fra EU-direktivet, sier forbundsleder Per Madsen i NLF. Han har deltatt på dagens møte sammen med adm.direktør Geir A. Mo og teknisk rådgiver Rune Damm.

- Vegdirektoratet understreket at høringsrunden, der bl.a. nye regler for bruk av akselløft diskuteres, fremdeles pågår og at saken derfor ikke er lukket, forteller Geir A. Mo i en presseuttalelse om saken.

- Når samferdselsministeren i tillegg ber Vegdirektoratet om å se på mulighetene for nasjonale unntak, har vi et håp om at vi nærmer oss en løsning, avslutter han.

La oss håpe han har rett.

Konsekvensen dersom departementet ikke velger å snu i denne saken er dessverre klar: Mest sannsynlig vil norske transportører da sende bilen innom verkstedet for ombygging etter at registreringen er unnagjort. Dette gjør man for å utføre jobben sin på tryggest mulig måte.

Dermed blir man lovbryter i trafikksikkerhetens navn.

Les også: "Operasjon boggiløft"

Les også: Boggiløft-krigen eskalerer

Les også: Biler med norsk akselløft nektes registrering

Les også: Løft av boggiaksel kan bli forbudt

Det har vært utkjempet flere slag i "Vinterkrigen 2012". Røster i vegdirektoratet har sogar uttalt at norske sjåfører er for late til å legge på kjetting og derfor bruker akselløften.

Det har vært utkjempet flere slag i "Vinterkrigen 2012". Røster i vegdirektoratet har sogar uttalt at norske sjåfører er for late til å legge på kjetting og derfor bruker akselløften.