Gardermofrakt i ny organisasjon

Gardermofrakt AS - GF, som ble etablert i 1998 har i løpet av sommeren foretatt en rekke organisatoriske endringer. Selskapet består nå av tre juridiske enheter som skal favne de aller fleste segmenter innen transport og distribusjon.

Publisert Oppdatert

For to år siden etablerte GF et selskap for trekking av trailere og containere samt lagring av containere. Selskapet heter GF Transport AS og disponerer 20 enheter og vil få en omsetning på ca. 25 mill. kroner i år. Ståle Bjørdal har overlatt ledelsen av selskapet til Lars Hjerkinn fra 1. august.

Siste tilvekst er etableringen av GF Logistikk AS som ble etablert i sommer for å skille ut driften av terminalene på Gardermoen og i Ulvenveien 89A og 91 i Oslo. Terminalene har et samlet areal på 10500 kvm. GF Logistikk skal ledes av Tor Erik Sollund som har lang erfaring med logistikksentre, blant annet fra Logistikk Companiet og ColliCare Logistics. Selskapet har budsjettert med en omsetning på ca. 25 mill. kroner årlig.

Gardermofrakt AS vil i fremtiden bli markedsført under navnet GF Distribusjon. De skal forestå nattdistribusjon og rutedistribusjon. Som ny daglig leder er Jan Skredderbakken satt til å overta etter Ståle Bjørdal, som fortsetter som styreformann i de tre selskapene hvor han skal ha ansvar for utvikling og salg.

Videre kan Bjørdal fortelle at de nå har fått egen tollagerbevilling for terminalen. Fra 1. september vil de ha døgnåpen drift i Ulvenveien 89A. Denne skal fungere som en nøytral omlastningsterminal for norske og utenlandske transportører som har behov for mellomlagring av del av lasten. Terminalen vil i første omgang være døgnåpen mandag til fredag, med vakt i helgene. Det tas imidlertid sikte på også å holde åpent i helgene.