Gass Gass Gass !

For første gang leveres det et større parti gassdrevne renovasjonsbiler i Norge. Det er Veolia Miljø (Groruddalen Miljøpark) som sist fredag mottok 16 lastebiler hvorav 13 går på gass. Bilene som er levert av Renault Trucks skal benyttes til å samle inn avfall fra beboere i Oslo kommune.

Veolia gass

Veolia gass

Publisert Oppdatert

Oslo kommunes Renovasjonsetat stiller for første gang krav om gassdrevne renovasjonskjøretøy. Det vil si at i anbudsrunden vektla de pris med 50%, oppdragsforsåelse med 25% og miljø med 25%.

Disse første bilene skal driftes av Mathisen Renovasjon AS og de starter kjøringen 1. oktober. Bilene er utstyrt med CNG-motorer (komprimert biogass).

Tilstede på begivenheten var også Steco Miljø AS fra Drammen som har levert renovasjonspåbyggene. Fra Steco kunne en fornøyd Steffen Johannessen konstatere at dette er den største leveringen de har hatt.