Gasstransport stoppet av politiet

Kabotasje eller transport uten løyve? Nylig ble denne gasstransporten stoppet av politiet. - Dette kan få alvorlige konsekvenser, sier NLF.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Publisert Oppdatert

En god stund før jul begynte tipsene å strømme inn i redaksjonen. Tips som gjaldt transport av naturgass fra Stavanger til Oslo, nærmere bestemt gass fra Skangass AS som skulle leveres til Hafslund Fjernvarme i Oslo.

I følge tipsene ble denne transporten utført av utenlandske transportører.

Det viser seg at det er danske Anneberg Transport som har inngått kontrakten med selskapet Nordic LNG, som står for gassdistribusjonen. Tipsene vi mottok gikk på at dette var brudd på kabotasjereglene. Som kjent kan en utenlandsk transportør kjøre transport innenlands i et annet land som Norge, men bare hvis det er snakk om tilfeldige oppdrag, og maksimalt tre lass i løpet av en uke. Dessuten må den utenlandske bilen være her i forbindelse med en internasjonal transport inn til Norge. Vi bestemte oss for å se nærmere på saken.

Etter mye jobbing bestemte vi oss i forrige uke for å forsøke å overvåke disse transportene. Vi dro til Stavanger for å følge med på hva som foregikk ved lastestedet for gass, og vi begynte å følge med på mottagerplassen, et anlegg som tilhører Hafslund Fjernvarme i Oslo.

Med folk plassert ved lasteplassen i Stavanger og ved losseplassen i Oslo, samt en stor mengde tips fra våre lesere var det bare å sette i gang med å se hvilke biler som fraktet gassen, samt forsøke å finne ut av tidspunktene lasting og lossing skjedde på. På mandag skjedde det svært lite ved anlegget til Viken i Oslo, så vi bestemte oss for å sette kursen mot Lillesand, der gassbilene parkerer når de bytter sjåfører.

Utover ettermiddagen flommet det inn med tips om hvor bilene befant seg, og det var klart at fem vogntog var på vei mot Stavanger for å laste. Utover kvelden ble det i Stavanger dokumentert når bilene kjørte inn på anlegget, og når de dro derfra igjen. Dermed visste vi omtrent når de ville ankomme Lillesand.

Fra Lillesand fulgte vi de to første vogntogene til Oslo, en danskregistrert trekkvogn og en tysk registrert trekkvogn, begge med spanskregistrerte trailere. Begge kjørte inn på anlegget til Hafslund Fjernvarme litt før halv seks på tirsdag morgen for å losse.

I begynnelsen av forrige uke hadde NLF et møte med politiet der de utvekslet informasjon om den samme saken. Hvis dette var lovstridig ville politiet se på saken, men de trengte tid og sted for når og hvor transporten foregikk. NLF fikk nyss om at vi i vår redaksjon allerede var i gang med å kartlegge transporten og tok kontakt for å få tilgang på informasjon.

Vi bestemte oss for å forene våre ressurser i denne saken. NLF sitter på stor fagkunnskap innenfor regelverk og de forskjellige transportområdene, og ikke minst på en unik juridisk kompetanse, mens TransportMagasinet og tungt har en meget god kontakt med sjåførene i dette landet. Det skulle vise seg å bli en god kombinasjon.

Vi ble anmodet av politiet om å hjelpe til med å oppgi tidspunkt for når neste transport, natt til onsdag, gikk fra Stavanger og når den ville ankomme Oslo. Avreisetidspunktet fra Stavanger fant vi ut, men denne natten hadde vi ingen på plass i Lillesand, noe som var avgjørende for å finne ut når bilene ville ankomme Oslo. Vi tok kontakt med lokale folk i bransjen, som velvillig stilte opp og holdt øye med parkeringen i Lillesand, der bilene stopper hver natt. Da vi fikk beskjed derfra at to av de lastede bilene hadde ankommet, og når de fortsatte videre mot Oslo, ble denne informasjonen gitt videre til politiet.

Deretter plasserte vi oss i en bil ved en bensinstasjon syd for Drammen og begynte å vente. Rett over klokka fire i morges passerte de to bilene vi ventet på, og vi la oss på hjul. Politiet ble informert om antatt ankomsttid i Oslo, og stod klare og stoppet dem før de nådde losseplassen. Så ble de to vogntogene kjørt med politieskorte til Statens vegvesens anlegg på Risløkka i Oslo, der politiet satte i gang en omfattende kontroll av dokumenter, kjøre- og hviletid, og kjøretøyenes tilstand.

De holdt på fortsatt da vi forlot Risløkka etter en og en halv time, men vi klarte å få følgende kommentar fra en av polititjenestemennene; "Vi har avdekket at ikke alt er i orden her, så bilene blir stående".

Juridisk direktør Robert Aksnes i NLF ga oss nylig følgende kommentar til denne saken:

- Vi har fått tips om at her foreligger det innenlandstransport uten løyve. Hvis dette viser seg å medføre riktighet er vi svært glade for samarbeidet med politiet og at de vil fokusere på dette. Hvis det viser seg at dette er ulovlig transport uten løyve så må dette få alvorlige konsekvenser for oppdragsgiver. De kan umulig ha vært uvitende om dette, sier han.

Vi har forsøkt å få en mer utdypende kommentar fra politiet i denne saken, men har ikke klart å få kontakt. Vi følger saken videre og kommer med flere artikler her på tungt i denne saken. Videre får dette selvsagt bred omtale i årets første utgave av TransportMagasinet.