Gauldal Billag omorganisert

Gauldal Billag konsern har omorganisert sin virksomhet fra 1. januar i år.

Publisert Oppdatert

Det nyetablerte Gauldal Billag Holding AS er nå morselskap for persontransportselskapet Gauldal-Østerdal Buss AS, verkstedsbedriften GB Transportservice AS og Tamnes Transport AS.

Sistnevnte står for all godstrafikken i konsernet herunder deler av det tidlige Gauldal Billag og Tore Velten Transport.