Generasjonsskifte hos BBC

Blomquist Bulk Cargo - BBC har foretatt et generasjonsskifte og lagt om noe av driften i Blomquist Gruppen.

Publisert Oppdatert

Den 1. april overlot Ragnar Blomquist ledelsen av selskapet til Jens Petter Blomquist Samtidig overtar BBC det operative ansvaret for alle gruppens transportaktiviteter i Norge.

Foruten aktivitetene i BBC består denne virksomheten av GTI Transport AS og Grenland Transport & Industriservice AS - GTIS - begge i Stathelle. Endringen medfører at GTI Transport, som ble etablert så sent som i mai i fjor, fusjoneres inn i BBC og virksomheten i GTIS avvikles og legges "sovende".