Gir aldri opp

Lastebilsjåfør Sven Ottar Borgen har nok en gang tatt initiativ til et møte mellom representanter fra transportbransjen og stortingspolitikere. Sosial dumping var blant temaene som ble tatt opp.

Publisert Oppdatert

Sven Ottar Borgen har tidligere fått i stand møte både på Stortinget og i Regjeringsbygget. Begge gangene har han samlet representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, offentlige etater og privat næringsliv for å møte våre folkevalgte. Han har med dette fått politikerne til å lytte til hvilke utfordringer transportbransjen møter til daglig.

Temaene har tidligere vært ordlyden i Arbeidsmiljøloven, HMS, standard på rasteplasser og transport av farlig gods på vei.

Denne gangen møtte bransjerepresentantene, representert ved Jan Arne Laberget, YTF, Audun Tandberg, Terje Tandberg Transport AS, Knut Enger, Knut Enger Transport AS, Robert Aksnes, juridisk leder NLF, Terje Enger Gulbrandsen, lokalpolitiker i Modum, Terje Bråthen, ordfører i Modum og Sven Ottar Borgen, 1. nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen Anne Mari Bjørnflaten (Ap) og Tone Sønsterud (Ap), medlem i samme komité.

Stortingspolitikerne fikk høre om underbetalte utenlandske sjåfører som blir brukt i transport på norske veier, om systematisk brudd på kabotasjereglene og manglende kontroll av disse, utenlandske vogntog som ikke overholder kjettingpåbudet og som passerer bomstasjoner uten å betale, dårlig veistandard og forholdene på rasteplasser og veitoaletter.

Som på de to tidligere møtene Borgen har arrangert, ble politikerne også denne gangen tilsynelatende overrasket over hvordan forholdene ute på veien er.

Bjørneflaten takket for innspillene fra de fremmøtte. Hun poengterte at den sittende regjering har bevilget mer penger for å ta igjen etterslepet på veibygging og vedlikehold. Problemet med sosial dumping skal hun ta opp i departementet. Hun mente at så lenge de har klart å få på plass en avtale om minstelønn for bygningsarbeidere og renholdere, så burde de også få til et tilsvarende regelverk for sjåfører. Når det gjelder bompasseringer sa Bjørneflaten at de har vært veldig tydelig overfor departementet at det må komme på plass en løsning i løpet av relativt kort tid.

Nå gjenstår bare å se om det blir noen forandring. Det som er helt sikkert er at Borgen vil fortsette å engasjere seg for å bedre forholdene for de veifarende.