Gir ikke ut førerkort-bilder

Det blir ikke utlevert bilder fra Vegvesenets bilde- og signaturregister til politiets etterforskning i ATK. (Automatisk trafikkontroll).

Dersom denne flotte karen mot all formodning skulle bli knipset i automatisk trafikkontroll, vil ikke politiet kunne sammenlikne bildet av ham med bildet som vegvesenet har utstedt på førerkortet.

Dersom denne flotte karen mot all formodning skulle bli knipset i automatisk trafikkontroll, vil ikke politiet kunne sammenlikne bildet av ham med bildet som vegvesenet har utstedt på førerkortet.

Publisert Oppdatert

Dette er bestemt etter møter mellom Vegdirektoratet, Datatilsynet og departementene, der man har kommet til at det rettslige grunnlaget for utlevering av bilder ikke er tilstrekkelig klart og relevant, og at praksisen derfor opphører.

Saken ble omtalt i media 7. desember. Statssekretær Astri Aas-Hansen sier til NRK at Justisdepartementet vil gå i dialog med Riksadvokaten for å klargjøre om det kan bli aktuelt å gi politiet nødvendig hjemmel.