Gjenbruk av Scania

Ved Veolias anlegg i Kongsvinger omdannes kondemnerte Scaniaer til brukte deler. Anlegget som har vært i drift siden årsskiftet 06/07, hugger lastebiler og personbiler, og er mottak av stål og metaller som de sorterer og behandler.

Publisert Oppdatert

Norsk Scania hugget tidligere selv lastebiler ved anlegget på Kløfta, men blant annet stadig strengere krav til hvordan de forskjellige materialer og væsker skal håndteres og lagres, gjorde at Scania inngikk avtale med Veolia Miljø om hugging av lastebiler av eget merke.

Det er i hovedsak skadde/kondemnerte nyere Scaniaer som hugges. Delene som plukkes av lastebilene kvalitetskontrolleres og så blir de lagt inn i datasystemet og lagerført ved anlegget i Kongsvinger. Her kan så de enkelte Scania-verkstedene hente ut deler etter behov.

Veolia Miljø har 47 anlegg rundt om i Norge hvor de til sammen håndterer 1 300 000 tonn avfall per år, hvorav 600 000 tonn er næringsavfall, 300 000 tonn returpapir, 300 000 tonn stål og metall og 50 000 tonn farlig avfall. Konsernets kjernevirksomhet er basert på å gjenvinne avfall til råstoff. I Norge har selskapet 1500 ansatte, omsetter for 3 mrd. kroner, har 35 000 kunder og 550 kjøretøyer.