Gjeninnfører 12-dagersregelen for turbusser

Europaparlamentet vedtok nylig å gjeninnføre 12-dagersregelen for gjennomføring av ukehvil ved internasjonal turbilkjøring. Regelen vil gjelde fra 1. januar 2010.

Publisert Oppdatert

I 2007 ble kjøre- og hviletidsbestemmelsene skjerpet. Muligheten til utsatt ukehvil til etter 12 dager bortfalt, og turbussjåførene måtte ta en hviledag hver sjette dag.

Dette fikk store økonomiske og praktiske konsekvenser for turbilselskapene, og både selskaper, sjåfører og bussorganisasjoner har jobbet for å få EU til å omgjøre beslutningen.

Europaparlamentet har nå vedtatt at 12-dagersregelen for internasjonal persontransport utenfor rute gjeninnføres med virkning fra 1. januar 2010. Det er forventet at saken skal opp på Transportrådsmøtet i juni hvor det fattes formelt vedtak, og at forordningen deretter publiseres i Official Journal.

Den nye bestemmelsen gjelder kun ved internasjonal turkjøring og reisen skal være en enkelt tur. Det er dermed ikke tillatt å benytte 12-dagersregelen ved flere ulike turoppdrag innenfor samme 12-dagers kjøreperiode.