Gjennom nåløyet

Norge skryter av verdens reneste vann og førsteklasses kjøtt fra sau og storfe som går på sommerbeite under isbreene innerst i Sognefjorden. På vår reportasjetur gjennom vestlandsnaturen nylig lot vi oss først og fremst fascinere av dem som har som yrke å frakte disse råvarene ut til forbrukerne.

Publisert Oppdatert

På dette veistykket mellom Olden og Innvik langs rv. 50 i Sogn og Fjordane passerer det ene vogntoget etter det andre. Vi stanset opp noen minutter og filmet to vogntog fra Nistad Transport i Sande. Et med vann fra Olden, et annet med kjøtt fra Gilde.

Tunnelen ut mot verden er trang, som resten av veien mot Norges nest største by, Bergen.

Sogn og Fjordane har den verste veistandarden i hele landet.

Likevel skal veiene i fylket betjene noe av den viktigste transporten vi har.

Fra forsyningsbasene langs kysten suppleres oljeindustrien med alt den trenger.

Vogntogene går i skytteltrafikk opp og ned langs kysten med viktige kolli som alltid haster.

Det oljelandet har å tilby i retur er blant annet veien mellom Olden og Innvik.

Statens vegvesen håper på gul stripe langs hele E39 som krysser fylket innen 2025.

Frem til da vil vann fra breen, det ferske kjøttet og forsyningene til oljeproduksjonen vi er så avhengig av, tråkle seg frem på dette nedslitte veinettet.

Yrkessjåførene som har dette som arbeidsplass jages i tillegg av et rigid regelverk hvis de kjører noen minutter for lenge eller har for mye lys på bilen.

EU skal bestemme hvordan arbeidsdagen deres skal se ut, men bryr seg ikke om hvilke arbeidsmiljø de har. EU vet antakeligvis ikke om denne tunnelen og veiene rundt den i det hele tatt. Hvis de da ikke har sett den fra dekket på et cruiseskip på vei inn fjorden.

Sett i et slikt perspektiv er det noen som bør skamme seg veldig, mens vi andre bøyer oss i støvet for den jobben som gjøres for å holde hjulene i gang her i samfunnet.

Et bærende prinsipp i den norske forvaltningen er at innbyggerne skal sikres et likeverdig tjenestetilbud på tvers av geografiske områder.

Vi kan vel slå fast at veiforvaltningen ikke har kommet gjennom det nåløyet ennå.