Glem rv.3 frem til uken

Klokka 20.00 fredag kveld åpnet riksveg 3 gjennom hele Østerdalen for trafikk. På strekningen mellom Rena og Nordstumoen settes tillatt aksellast ned til seks (6) tonn. Her har nemlig vannmassene ført til skader som må utbedres før tungbilene slippes til. Det vil ikke skje før i neste uke.

Publisert Oppdatert

- Blant annet ved Mykleby har vannet ført til omfattende skader på rv. 3. Disse må utbedres og vi må også være sikre på at vegen ellers tåler belastningen før vi slipper gjennom de tunge bilene, sier kriseleder i vegavdeling Hedmark, Aud M.Riseng.

Tungbiler som skal sørover Østerdalen kan følge rv. 3 til Nordstumoen, der det er skiltet omkjøring på fv. 30 via Koppang til Åkrestrømmen - og derfra videre på fylkesvegene 607 og 215 til Rena og ut på rv. 3.

Tungtrafikk sørfra mot Nord-Østerdal og Trøndelag vil fortsatt bli omdirigert via riksveg 3/25 og til Trysil - og fv. 26 til Engerdal og videre til Tolga. Derfra fv. 30 til Motrøakrysset ved Tynset og ut på rv. 3.

Tillatt aksellast settes ned til seks tonn også på fv. 606 Rena - Koppang og på fv. 535 mellom Elverum og Rena.

Redusert fremkommelighet

  • Rv. 3 - ca. 6 km nord for Atna - åpen men med redusert fremkommelighet
  • Rv. 3 - ca. 6 km sør for Motrøakrysset - åpen men med redusert fremkommelighet
  • Rv. 3 v/Mykleby - åpen for kjøretøy med aksellast under seks (6) tonn, men redusert fremkommelighet.