Godstransport som konjunkturbarometer

Under Schenker Forum tok adm. Michael Holmstrøm til orde for forbauselse over at ikke godstransportbransjen benyttes som et ”early warning” instrument. Bransjen er meget ømfintlig for volumendringer og de blir raskt registrert. Denne informasjonen bør relevante instanser kunne bruke for det det er verd. - Godstransport er en av de tidligste og mest tydelige konjunkturindikatorer, sier Holmstrøm. Logistikken tar temperaturen på næringslivet.

Publisert Oppdatert