Greencarrier starter bilavdeling

GreenCarrier Norway AS er som kjent datterselskap av det svenske selskapet med samme navn og en del av Björk.Eklund Group. I Sverige er selskapet tungt inne på intereuropeisk biltransport. I Norge derimot opererer selskapet gjennom agenter. Nå er det duket for at også denne virksomheten skal legges inn i det norske selskapet.

Publisert Oppdatert

Ved hovedkontert på Lysaker er man i startgropen for etablering av en bilavdeling. Den vil dekke Norden og Europa for øvrig når det organisatoriske er på plass. Man vil også ha sterk fokus på de tidligere østeuropeiske landene, hvor gruppen er representert i flere viktige sentra.

For å forsere utviklingen er selskapet også åpen for å kjøpe opp eksisterende aktør(er). I denne prosessen ligger også intensjoner om å etablere gruppen på Vestlandet - og da primært gjennom oppkjøp av en eksisterende speditør med flest mulig segmenter av bransjen.