Grensetransporten øker igjen

Lastebiler transporterte 2,8 millioner tonn gods over grensen i 1. kvartal 2010. Det er 225 000 tonn mer enn i 1. kvartal i fjor, men ikke så mye som i samme kvartal i 2008. Det er Statistisk sentralbyrå som melder dette.

Publisert Oppdatert

Det ble transportert 8,7 prosent mer gods over Norges grense på vei i 1. kvartal i år sammenlignet med 1. kvartal 2009. Baltiske lastebiler stod for den største økningen. De transporterte 41 prosent mer enn i 1. kvartal 2009, mens norske lastebiler bare økte sin transport med 5,3 prosent. De norske lastebilene besørget 45,2 prosent av grensetransporten i 1. kvartal i år, mot 46,7 prosent i 1. kvartal i fjor.