Grønn Bil-pris til Posten 

Posten får prisen for sin storsatsning på el-kjøretøy. Samtidig melder media om store driftsproblemer med de samme bilene.

Her er en av de utskjelte el-jeepene Posten har brukt 20 millioner kroner på, men som i følge deres egne ansatte ikke fungerer spesielt bra.

Her er en av de utskjelte el-jeepene Posten har brukt 20 millioner kroner på, men som i følge deres egne ansatte ikke fungerer spesielt bra. Foto: Posten Norge AS

Publisert Oppdatert

Om prisen

Grønn Bil - prisen er en årlig pris. Den tildeles en virksomhet, offentlig eller privat, som har utmerket seg ved sin innsats for ladbare biler. Eksempler på slik innsats kan være å ta i bruk ladbare biler selv, eller å tilrettelegge for at andre kan gjøre det for eksempel ved å bygge ut infrastruktur. Prisen deles ut av prosjektet Grønn Bil, som jobber for 200.000 ladbare biler i Norge i 2020. Bak prosjektet Grønn Bil står Energi Norge, Transnova, Kommunenes Sentralforbund og ZERO.

Lokal luftforurensning og støy er et økende problem i byer og langs hovedveier. Effekten er særlig merkbar på kalde dager.

"Godstransport utgjør rundt 18% av biltrafikken i norske byer, men står allikevel for 55% av CO2 - utslipp og hele 70% av lokale utslipp fra biltrafikken. Dersom en større andel godstransport blir gjort med utslippsfrie kjøretøy som elbil, vil det ha en svært positiv effekt på bymiljøene våre.

Postens satsning viser at det er mulig for et stort distribusjonsselskap å redusere lokale og globale utslipp samtidig som driften ivaretas", heter det i en pressemelding fra organisasjonen Grønn Bil.

Omfattende jobb å finne egnede kjøretøy

Posten startet i 2009 et systematisk arbeid med å se på hele kjøretøyparken. Et av målene var å finne miljøvennlige og effektive kjøretøy til sine 4.500 distribusjonsruter over hele landet. Postens spesielle krav er utfordrende, det har derfor vært en omfattende jobb å finne egnede kjøretøy.  En postbil må håndtere store volum og vekt kombinert med mange stopp, effektiv inn og utstigning, tilfredsstille sikkerhetskrav, og fungere til daglig bruk i varierende vær og føre.

Per januar 2013 har Posten 643 store og små elektriske kjøretøy. I tillegg disponerer Posten 65 biogass - biler, og har også Norges første hydrogendrevne lastebil i drift.

Samlet sett er dette Norges desidert største satsning på miljøvennlige kjøretøy.  Blant de elektriske kjøretøyene finnes 24 elbiler, 261 el-mopeder, 213 el-jeeper, og 145 elektriske traller til postdistribusjon.  De fleste el-kjøretøyene har erstattet dieseldrevne kjøretøy, heter det videre i pressemeldingen.

Ikke bare lovord

Det som derimot ikke omtales i pressemeldingen er at elbilsatsingen til Posten ikke bare høster lovord. For en tid tilbake kunne nemlig TV2 melde om de 213 el-jeepene til Posten som hadde store driftsproblemer i kulda.

I følge TV2 så sto svært mange av dem og støvet ned rundt omkring i landet på grunn av driftsproblemer og at rekkevidden var latterlig lav.

I tillegg har fagforeningsfolk i Posten satt spørsmålstegn rundt sikkerheten til de ansatte som må bruke disse kjøretøyene. De spanskproduserte el-jeepene hadde for øvrig en prislapp på rundt 20 millioner kroner. Mye skattepenger å bruke på noe som ikke ser ut til å fungere etter hensikten. Og har noen sett på hele miljøregnskapet til elbilene? At de ikke forurenser lokalt vet alle, men hva om man ser på hele livssyklusen til disse kjøretøyene?

Glade for prisen

Men Postens ledelse er selvsagt happy med å få en utmerkelse. Hør bare hva konsernsjefen sier:

 - Dette er en pris vi er svært glade for, og en anerkjennelse av miljøarbeidet vårt. Transportsektoren står for en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og utslippene øker. Derfor har vi i Posten bestemt oss for å ta egne grep, ett av dem er flere alternative kjøretøy på veiene, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Samme krav til utenlandske aktører?

Nå framgår det ikke av pressemeldingen om Postens grep for å redusere Norges klimagassutslipp også gjelder når deres eget selskap Bring kjøper transporttjenester av andre transportører. Setter Posten krav til for eksempel utenlandske aktører om at lastebilene skal oppfylle de strenge utslippskravene som i dag er Euro5, eller er det likegyldig om en estisk, tyrkisk eller slovakisk underleverandør slipper ut mer fordi det benyttes gammelt transportutstyr?

For gjør de ikke det så bør kanskje konsernsjef Dag Mejdell vurdere om denne prisen er velfortjent.

 - Postens ambisiøse miljøsatsing betyr ikke bare reduserte klimagassutslipp, men også mindre lokale utslipp og støy i nærmiljøene til folk flest.  I tillegg viser Posten at det er mulig å ta miljøhensyn uten å gå på akkord med den daglige driften. Vi håper flere transportselskap følger i Postens fotspor, sier Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder i Grønn Bil t.h. Konsernsjef i Posten, Dag Mejdell t.v.

 - Postens ambisiøse miljøsatsing betyr ikke bare reduserte klimagassutslipp, men også mindre lokale utslipp og støy i nærmiljøene til folk flest.  I tillegg viser Posten at det er mulig å ta miljøhensyn uten å gå på akkord med den daglige driften. Vi håper flere transportselskap følger i Postens fotspor, sier Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder i Grønn Bil t.h. Konsernsjef i Posten, Dag Mejdell t.v.