Hagen- Halvorsen

Publisert Oppdatert

I går stilte Karl I. Hagen fem spørsmål til finansminister Kristin Halvorsen. Svarene gjengis i dag blant annet i dn.no.

Her er de fem spørsmålene Hagen stilte i går - med finansministerens svar:

- Er finansministeren uenig med Bondelaget, Fiskarlaget, Lastebileierforbundet, sin regjeringspartner Senterpartiet og en rekke andre organisasjoner i at skatten på arbeidende kapital er en belastning for små og mellomstore virksomheter over hele Norge?

- Jeg er uenig i at man skal vurdere skatten bare fra ett år. Man må se beskatningen over tid. Selv om enkeltbedrifter kan ha noen tøffe år, så vil bedrifter som overlever over tid, ha solide overskudd. Og de vil ha en avkastning som langt overskrider det som er høyeste sats på 1,1 prosent i formuesskatten.

- Solide bedrifter går ikke med underskudd år etter år, selv om bedrifter kan ha vanskelige år. Stein Erik Hagen bør få med seg at ett av tiltakene i tiltakspakken, er muligheten å tilbakeføre underskudd mot tidligere overskudd. Bare dette tiltaket vil med full virkning over to år innebære en skattelette for næringslivet på 9,5 milliarder kroner, svarer Halvorsen.

- Er finansministeren uenig i at en slik årlig skatt på driftsmidler faktisk tapper små og mellomstore bedrifter for milliarder av kroner, hvert eneste år?

- Jeg mener det blir helt feil å vurdere hvert enkelt år. Her må vi se at eieren har store muligheter til å utøve fleksibilitet over hva slags utbytte de skal ta over tid. Innvendingen til Stein Erik Hagen ville sikkert vært den sammen dersom det ikke var formuesskatt, men eiendomsskatt, svarer Halvorsen.

- Er finansministeren uenig i at når næringsdrivende hvert år tvinges til å ta utbytte fra de selskaper de eier i den eneste hensikt å betale formuesskatt på arbeidende kapital, så tappes disse selskapene samtidig for egenkapital?

- Jeg er uenig i det. Grunnen er at eierne kan fordele utbyttet over tid, og eierne kan selv bestemme seg for hvor de vil investere pengene sine. Jeg regner med at eierne opptrer rasjonelt og investere pengene der de kan gi god lønnsomhet. Jeg tror ikke at formuesskatt på det nivået vi har i Norge, vil bety så mye i forhold til det spørsmålet, sier Halvorsen.

- Er finansministeren uenig i at bedrifter som årlig tappes for egenkapital svekkes i sin kapasitet til å investere i videreutvikling, innovasjon og arbeidsplasser?

Dette spørsmålet mener Kristin Halvorsen er så likt alle de andre at hun dropper å svare på det.

Hagens femte spørsmål:

- Er finansministeren uenig i at norske bedrifter eiet av utlendinger skal skattlegges mindre enn norske bedrifter eiet av norske skatteytere?

- Her glemmer Stein Erik Hagen alt han får igjen for å betale skatt, noe folk i andre land ikke får igjen. Hvis Stein Erik Hagen mener at hver eneste krone i betalt skatt er en belastning, så er jeg helt uenig, også i forhold til det å drive business. Stein Erik Hagen som er blitt rik på salg av matvarer, har tjent godt på at studenter, pensjonister og uføretrygdene har handlet i butikkene hans. Han har tjent seg rik på at vanlige folk har hatt god råd, sier finansminister Halvorsen.