Halverte boten fordi han er svensk

I gårsdagens VG fikk vi servert en ”Heia Norge”-historie av verste skuffe. En svensk lastebilsjåfør, ansatt i et norsk transportselskap og med norsk lønn, ble stoppet i teknisk kontroll i Vestfold.

Publisert Oppdatert
Bård Hoksrud mener den norske regjeringen har gjort for lite for å bekjempe kabotasjekjøring.

Bård Hoksrud mener den norske regjeringen har gjort for lite for å bekjempe kabotasjekjøring.

På grunn av dårlige bremser på hengeren, samt sprekkdannelse i rammevangen ble både bileieren GS Bulktransport, og sjåfør Ulf Anders Andersson ilagt et forelegg.

Transportselskapet vedtok forelegget, mens sjåføren nektet dette. Ikke fordi prisen var for høy, men fordi han syntes det var drøyt å bli bøtelagt for mangler på kjøretøyet. Derfor var overraskelsen stor da han fikk et brev fra politiet i Vestfold der forelegget halveres. I brevet, som vi i redaksjonen har fått tilgang til, står det følgende:

Vedrørende forelegg av 31. mai 2011

Det vises til ovennevnte forelegg som er nektet vedtatt av deg 18. juni 2011 fordi du mener boten er for høy.

Boten er fastsatt i tråd med gjeldende bøtesatser. Bøtene for brudd på vegtrafikkloven er standardiserte for å sikre likebehandling. Det er således lite rom for individuelle tilpasninger.

Imidlertid har jeg av hensyn til at du ikke er norsk statsborger besluttet å halvere boten slik at det tas mer hensyn til ditt inntektsnivå.

Et nytt eksemplar av forelegget sendes deg for ny vurdering av om du ønsker å akseptere det.

Med hilsen Ann Britt Backstrøm, politiadvokat, Vestfold politidistrikt.

Til VG sier lastebilsjåfør Ulf Anders Andersson at han selvsagt er glad for at han har fått rabatt siden han var uenig i boten, men synes begrunnelsen er rar, all den tid han får utbetalt norsk lønn, men bor i Sverige og dermed faktisk tjener bedre enn sine svenske kolleger.

Saken har ført til kraftige reaksjoner, både fra organisasjoner som Transportarbeiderforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Norsk Yrkessjåfør Allianse, samt fra politisk hold.

-Jeg trodde det nesten ikke da jeg så brevet. Dette er forskjellsbehandling. Ekstra ille blir det jo i dette tilfellet, der sjåføren reelt sett tjener mer grunnet valutaforskjellen. For transportbransjen er det en utfordring at utenlandske vogntog, som aldri burde fått lov til å kjøre i landet, slipper lettere unna. Når vi også vet at politiet ofte ikke griper tak i ulovlig kabotasje, oppfordrer dette nærmest til å fortsette med cowboytilstander i bransjen, sier Bård Hoksrud som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Frp, til TransportMagasinet.

VG har for øvrig vært i kontakt med det svenske politiet for å høre hvordan de praktiserer bøtelegging av norske sjåfører. Politiet i Sverige sier til VG at nordmenn får akkurat samme bøter som svensker. Men skal vi følge tankegangen til politiadvokaten i Vestfold, bør jo nordmenn få høyere bøter enn svenskene, grunnet høyere lønninger i Norge.