Hammar vant i retten

Hammar Maskin AB har, sammen med sitt heleide datterselskap Hammar New Zealand Ltd, vunnet en ankesak etter en tidligere rettsak. Dermed ble konkurrenten Steelbro New Zealand funnet skyldig i patentplagiering.

Steelbro

Steelbro

Publisert Oppdatert

Det var i 2008 at Hammar Maskin og Steelbro møttes i retten. Saken dreide seg om en patent-løsning vedrørende design for støtteben på sidelastere for container-håndtering. Dett er noe som begge parter konstruerer, produserer og markedsfører verden over.

I 1997 oppfant Hammar en konstruksjon som ga muligheten til å skape et støtteben med lengre rekkevidde og som ga sidelasterne bedre stabilitet. De første av disse modellene ble solgt i New Zealand i år 2000. Fire år senere kom Steelbro sin løsning, utstyrt med samme tekniske innovasjon.

I 2008 gikk saken i Steelbro sin favør, en sak som Hammar anket.

Nå er altså saken avgjort, og det regnes nå på hvor mye, og hvordan, Hammar har blitt skadelidende siden 2004, da Steelbro sin versjon kom på markedet. De må dessuten betale samtlige rettskostnader.