Handler videre

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. mars 2009 kjøpt 89000 aksjer i Veidekke til kurs kr 25,4438. Etter dette har Stiftelsen 357 661 aksjer i Veidekke.

Publisert Oppdatert