Hangartner integreres i DB Schenker

Hangartner, som er spesialister på kombinerte transporter, skal fra 1.1.2010 integrere sine nasjonale selskaper i DB Schenker, som eier Hangartner. De forskjellige landsorganisasjonene, med unntak av Italia, vil bli suksessivt integrert i de lokale DB Schenker selskapene i løpet av 2010.

Schenker

Schenker

Publisert Oppdatert

Hensikten er å få bedre utnyttelse av trafikkoperasjoner, finansielle virkemidler, IT og ansatte.

I Norge vil Hangartner A/S bli integrert i Schenker AS og adm. dir. Michael Holmstrøm i Schenker AS blir også være ansvarlig for Hangartners virksomhet i Norge. Hangartner i Norge har alle sine aktiviteter i Halden Havn.

-Dette vil være en styrking av Schenker AS sin virksomhet i Norge gjennom et nytt alternativ logistikk- og transportopplegg samt et miljøvennlig produksjonsapparat, som vil være attraktivt for mange av Schenkers kunder, sier Michael Holmstrøm. Vi får styrket vår ekspertise på internasjonal banetrafikk, noe som er viktig i en tid der samfunnet krever bedre miljøvennlige løsninger.

-Hangartners kunder vil få fordeler gjennom flere valgmuligheter i et samlet Schenker AS fra 1. Januar 2010, sier Pål Ystrøm, adm. dir. i Hangartner AS.

Hangartner er en internasjonal jernbaneoperatør med ansvar for 4500 godstog pr år, 4600 containere, lager, tre terminaler og 450 ansatte. I Norge har selskapet en omsetning på 180 millioner kroner pr år og 25 ansatte.

Kombinert transport en viktig del av det europeiske transportsystemet. Fleksibilitet, pålitelighet og miljøvennlig er noen eksempler på fordelene ved denne typen transport. Intermodale transporter vil også i fremtiden spille en betydelig rolle. Hangartner og DB Schenker vil sammen kunne overføre mer transportvolum fra vei til jernbane. -Gjennom denne integrasjonen kombinerer vi dyptgående kunnskaper for intermodal transport som Hangartner har, med DB Schenkers utmerkede transport via vei, luft og sjø, sier Pål Ystrøm. Hangartner i Italia flytter sin aktivitet fra Parma til Verona for å redusere kostnadene og øke togfrekvensen.

DB Intermodal overtar togtrafikken for Hangartner mellom Hamburg og Norge. Her blir det fire ukentlige avganger i starten, men avhengig av transportvolumene kan denne trafikken få seks avganger pr uke. Dette medfører betydelig forbedret ledetid til Tyskland. I Hamburg-området vil vi ha en ledetid på ca. ett døgn, mens ledetiden til og fra Italia vil bli forbedret med ca ett døgn.