Redaktøren mener:

Håp eller "game over"?

Hvorfor mener noen det holder "å tro at noe er lovlig", mens andre vil være helt sikre på det samme?

Hvorfor velger noen bare å tro at transportene er i henhold til lovverket, mens andre vil være helt sikre?, undrer TransportMagasinets redaktør.

Hvorfor velger noen bare å tro at transportene er i henhold til lovverket, mens andre vil være helt sikre?, undrer TransportMagasinets redaktør.

Publisert Oppdatert
-Vi ønsker å bidra til at flest deltar i Cabotagestudien. Derfor deler vi ut premier for til sammen 10.000 kroner til de som sender inn flest registreringsnummer til denne viktige undersøkelsen, sier Tormod Magelssen, ansvarlig redaktør i TransportMagasinet.

-Vi ønsker å bidra til at flest deltar i Cabotagestudien. Derfor deler vi ut premier for til sammen 10.000 kroner til de som sender inn flest registreringsnummer til denne viktige undersøkelsen, sier Tormod Magelssen, ansvarlig redaktør i TransportMagasinet.

Jeg sitter og skriver denne lederen med motstridende tanker i hodet. For en tid tilbake opplevde vi en enorm suksess med vår egen messe for bransjen, TRANSPORTmessa på Gardermoen. En messe som hele 10.500 mennesker valgte å besøke. Det er intet mindre enn imponerende og gir meg virkelig håp for transportbransjens framtid. Samtidig dukker det til stadighet opp nye kabotasjesaker som viser at bransjen fortsatt står overfor enorme utfordringer framover.

Personlig tror jeg vi er avhengige av at oppdragsgiver rydder opp i sin praksis, skal vi få gjort noe med dette. La meg utdype det siste først.

Tine vil være sikre

En av de mest leste artiklene på nettsiden vår i høst handlet om en polakk som ble tatt for ulovlig kabotasje under en kontroll i Trøndelag. Han hadde et lass med tomemballasje som skulle leveres til Tine, men ble tatt fordi han hadde kommet tom inn i Norge og dermed ikke hadde anledning til å ta kabotasjeoppdrag. Dette første til reaksjoner fra de som skulle motta emballasjen. Tine tok grep og forlangte at deres underleverandør, altså leverandøren av emballasje, skulle rydde opp i rutinene sine og ta dette med sin transportør.

Her skulle det ikke være den minste tvil om hva Tine mente, og de har uttalt at dette skal de ikke ha noe av. Det blir med dette ene tilfellet. Det setter et betydelig, men også et riktig press på underleverandørene, spør du meg.

Ingen kommentar

Så, noen dager etter, var det duket for nok en kabotasjesak. Denne gang skjedde det på Vestlandet. Et belgisk vogntog i transport for Schenker ble stoppet og mistenkt for å kjøre kabotasje i et planlagt, fast opplegg. Det var nemlig ikke så lenge siden sist de stoppet ham i den samme ruta. Det førte til en "advarsel" om at hvis han dukket opp igjen med last for samme oppdragsgiver og kunde, så var det et brudd mot kabotasjereglene. Nå skulle man kanskje tro at oppdragsgiver Schenker ville velge samme strategi som Tine, men den gang ei.

I stedet er svaret "ingen kommentar" og man henviste i til NHO Logistikk og Erling Sæther for en generell kommentar.

Vareiere

Nå er ikke sakene identiske, dels fordi de to kjøretøyene er "tatt" for to forskjellige ting, dels fordi i den ene saken er det vareeieren som tydelig flagger at dette ikke er akseptabelt, og i den andre er det en speditør som ikke vil uttale seg. Men hva om vareeieren i den andre saken, altså de som har bestilt transport av Schenker, gikk ut og sa at dette ikke er akseptabelt for dem? At det rett og slett ikke skal være tvil om at deres varer fraktes i henhold til norske lover og regler? Ville ikke en slik klar melding har hjulpet til å rydde opp i dette? I stedet for å "tro" at transporten er lovlig, synes jeg flere burde vært opptatt av å være helt sikker på at den er det.

Nei, over til noe hyggeligere. Alle med smil om munnen og framtidstro som vi møtte på messa vår. Ikke minst vil jeg fokusere på de mange ungdommene i skoleklassene som besøkte messa. De er på vei inn i dette yrket og mange av dem var mer enn motiverte for å bli yrkessjåfører. Oppfordringen må bli at transportbransjen tar sitt ansvar og tar i mot dem med åpne armer.

Det er ungdommen som er framtiden, og skal den norske transportbransjen også ha en framtid så må man satse på rekruttering og skikkelig opplæring.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto