Harald A. Møller AS inngår samarbeidsavtale med ZERO

Harald A. Møller AS inngikk den 14. desember 2009 en samarbeidsavtale med ZERO som løper over tre år. Avtalen innebærer samarbeid for økt fokus rundt 2. generasjons biodrivstoff, biogass og annen utslippsfri klimateknologi knyttet til transportsektoren.

Publisert Oppdatert

Utviklingen av neste generasjon biodrivstoff er en viktig del av Volkswagen fabrikken sin strategi. Volkswagen er aktivt engasjert på eiersiden i tyske CHOREN. Selskapet utvikler BTL, et syntetisk drivstoff basert på biomasse. Volkswagen har samarbeidet med CHOREN siden 2002 og verdens første produksjonsanlegg for BTL i stor industriell skala er nå under bygging. Volkswagen satser nå store ressurser på å utvikle fremtidens miljøgunstige bilmotorer. Ett eksempel er CCS - en motor med et blandet forbrenningssystem. CCS-motoren kombinerer det lave forbruket i dieselmotorer med det lave utslippet fra bensinmotorer. Motoren er beregnet på syntetisk drivstoff og kommer på markedet så snart distribusjonen av nye drivstofftyper er tilfredsstillende. Harald A. Møller AS og miljøorganisasjonen ZERO vil sammen jobbe for å øke fokuset på 2. generasjon biodiesel samt biogass både nasjonalt og regionalt.

- sammen med Zero ønsker vi å videreføre fabrikkens strategi med fokus på lokal fremstilling av biodrivstoff og biogass. I Norge har vi blant annet stor tilvekst av skog som er meget godt egnet til å fremstille syntetisk biodrivstoff. En god del av drivstoffetterspørselen kan dekkes med miljøvennlig syntetisk biodiesel i Norge, sier direktør for Informasjon, Miljø og Samfunnsansvar i MøllerGruppen Paul Hegna.

- Samarbeidet mellom Møller og ZERO tror vi vil øke mulighetene øker for at en norsk produksjon av store volum syntetisk biodrivstoff kan realiseres. Slik 2. generasjons biodiesel vil kunne benyttes av alle dieselkjøretøy, og vil derfor kunne erstatte fossil diesel i store deler av den norske bilparken. Dersom en fabrikk for 2. generasjons biodiesel blir etablert i Norge, vil det kunne være det største klimatiltaket i norsk transportsektor noen sinne, sier Einar Håndlykken, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

ZERO Emission Resource Organisation

ZERO er en ikke-kommersiell miljøstiftelse med ideelt formål. ZERO jobber for at utslippsfrie løsninger realiseres framfor forurensende og spiller en konstruktiv og løsningsorientert rolle i miljø- og klimadebatten. ZERO samarbeider tett med industri og forskningsmiljøer for å sikre stor kunnskapsbase og nødvendig spisskompetanse blant annet for å se teknologiske muligheter innenfor transportsektoren. ZERO jobber for å synliggjøre teknologiske muligheter for politiske beslutningstakere, og hjelpe næringsaktører til å finne politisk realiserbare løsninger. ZERO har ikke medlemsinntekter men mottar støtte fra bedrifter, enkeltpersoner og det offentlige. De tar ikke konsulentoppdrag, men deltar gjerne som partner i ulike samarbeidsprosjekter for å utvikle og promotere utslippsfri teknologi.

Harald A. Møller AS - Norges største bilimportør

Målet til Harald A. Møller AS er å være Norges ledende bilorganisasjon og den beste privateide importøren for Volkswagen AGs fire merker i Europa. Harald A. Møller har ansvar for import, distribusjon, markedsføring og salg av Audi, Škoda, Volkswagen personbiler og Volkswagen Nyttekjøretøy i Norge. Harald A. Møller har også ansvar for servicemarked for Seat i Norge. I tillegg

eier Harald A. Møller AS Auto Group Baltic som importerer Volkswagen til Estland, Latvia og Litauen. Selskapet Moller Auto Baltic importerer Audi til Litauen og Latvia, og er også heleid av Harald A. Møller AS.