Haukeli i fokus

Haukeliveiens Venner har i en årrekke ført en kamp om å få ”øvrigheta” i tale for et prosjekt som vil halvere reisetiden mellom Oslo og Bergen og gi betydelige fordeler og redusert reisetid mellom Østlandet og Sørvestlandet for øvrig.

Publisert Oppdatert

Ekspressveien E134 over Haukeli vil bli ca. 110 km. kortere enn dagens korteste vei mellom Oslo og Bergen som er på 502 km.

Dessverre for vennene fikk de Hardangerbroen "midt i fleisen", men de mener fortsatt at de har belegg for prosjektet som er meget godt og omfattende beskrevet.