Her kommer de nye fotoboksene

De nye fotoboksene som måler gjennomsnittsfarten kan redusere antallet alvorlige ulykker med 30-40 %, sier Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratet.

Publisert Oppdatert

Ordningen med to fotobokser på strekninger med lengde inntil fem kilometer, innføres to steder før sommeren. Det er E6  nord for Øyer i Gudbrandsdalen og E18 i Telemark som er først ute. - Vi regner med å innføre systemet flere steder etter hvert. Foreløpig jobber vi med å utforme kriteriene, forteller Amundsen. Det som foreløpig er klart er at strekningene bør være mellom 3 og 10 km lange og ikke preget av krevende kurvatur eller store kryss som bestemmer kjørefarten. Trafikkmengden blir ikke et kriterium, men strekningene som velges ut vil være ulykkesstrekninger preget av høy fart.

- Bilister med gjennomsnittsfart som ligger innenfor regelverket får sitt foto slettet når de passerer den siste fotoboksen på strekningen. Har du ikke kjørt lovlig, blir det behandlet på samme måte som i vanlige fotobokser, forteller Amundsen som mener hensynet til personvern er godt ivaretatt. Foto skal vise førerens ansikt, bilen og registreringsnummeret. - Vi har hatt flere møter med Datatilsynet og har tilpasset oss tilsynets ulike krav og ønsker. Fotoene er dessuten kryptert, avslutter han.