Hjelper det å anmelde vegvesenet og politiet?

NTF har to konkrete anmeldelser den siste tiden. Den ene er henlagt, den andre står i fare for å bli det. Hva er hensikten?

Utvalget skal også kartlegge om slike rapporter har vært etterspurt i rettssaker, og i hvilken grad ansatte i Statens vegvesen som har arbeidet med eller kjent til rapportene, har vitnet eller vært sakkyndige, og om det eventuelt har ligget føringer for deres vurderinger, sier Solvik-Olsen.
Utvalget skal også kartlegge om slike rapporter har vært etterspurt i rettssaker, og i hvilken grad ansatte i Statens vegvesen som har arbeidet med eller kjent til rapportene, har vitnet eller vært sakkyndige, og om det eventuelt har ligget føringer for deres vurderinger, sier Solvik-Olsen.
Publisert Oppdatert
NTF anmeldte i november Statens vegvesen, men i begynnelsen av februar ble det klart at anmeldelsen var henlagt fordi kontrollørenes avgjørelse ikke ble ansett som straffbart. - Dette strider med folks rettsoppfatning, hevder Bjørn Sandnes i NTF. Han hadde liten tro på at anmeldelsen ville nå frem,men forteller at det allikevel er viktig for å fremme debatten internt i etatene i ettertid. Dessuten er det naturligvis et stort pluss at medlemmene ser aktivitet i forbundene sine.
NTF anmeldte i november Statens vegvesen, men i begynnelsen av februar ble det klart at anmeldelsen var henlagt fordi kontrollørenes avgjørelse ikke ble ansett som straffbart. - Dette strider med folks rettsoppfatning, hevder Bjørn Sandnes i NTF. Han hadde liten tro på at anmeldelsen ville nå frem,men forteller at det allikevel er viktig for å fremme debatten internt i etatene i ettertid. Dessuten er det naturligvis et stort pluss at medlemmene ser aktivitet i forbundene sine.
Stillfotoet fra UPs kamera viser tydelig hvordan sjåføren såvidt unngår sammenstøt med den møtende lastebilen.
Stillfotoet fra UPs kamera viser tydelig hvordan sjåføren såvidt unngår sammenstøt med den møtende lastebilen.
Sjåføren som hadde dette lasset, fikk lynkurs i lastesikring og ble vinket videre. Bare 4,5 av de 25 tonnene med stein var sikret. Det fikk NTF til å reagere.
Sjåføren som hadde dette lasset, fikk lynkurs i lastesikring og ble vinket videre. Bare 4,5 av de 25 tonnene med stein var sikret. Det fikk NTF til å reagere. Foto: Foto: Statens vegvesen

November 2012. Det er kontroll i Egersund og inn på vekta kommer en bil med 35,5 tonn usikret last. De utenlandske sjåførene får et lynkurs i lastesikring og klapp på skulderen.

Saken får Norsk Transportarbeiderforbund til å reagere. - Vi forventer at alle skal behandles likt. Det kan ikke være slik at passet avgjør om du som sjåfør skal få bøter og inndragning av førerkortet ved brudd på Vegtrafikkloven, sier forbundsleder Roger Hansen.

De anmelder Statens vegvesen for tjenesteforsømmelse.

Saken blir henlagt.

Forbundet anker.

Anken blir henlagt.

Juni 2013. NTF anmelder politiet etter at en polsk sjåfør fikk førerkortet tilbake rett etter at han nesten frontkolliderte med en UP-bil som filmet hele hendelsen.- Når uvettig kjøring er så godt dokumentert som i dette tilfellet skal man ikke gå ut fra politikammeret med førerkortet i lommen, tordner informasjons- og utredningsansvarlig Bjørn Sandnes hos NTF.

Avgjøres ved skjønn

Saken er til behandling. Ingen vet om den blir henlagt, men den står absolutt i fare for å bli det.

Mye av kjernen i disse sakene dreier seg nemlig om skjønn. En tjenestemann kan utøve skjønn når vedkommende vurderer straffenivået.

Det blir når dette skjønnet blir dratt for langt at man kan håpe på en fellende dom. Men dette avgjøres igjen med.... skjønn.

Det hele strider med manges rettsoppfatninger. Man opplever ofte en soleklar forskjell på reaksjonsmønsteret overfor en utenlandsk sjåfør i forhold til en norsk.

- Vi synes da adgangen til å bruke skjønn er dratt alt for langt når en bil med 35,5 tonn usikret last bare får en advarsel, mener Sandnes. Vi tipper mange er enige med ham der.

Oppnår oppmerksomhet

Hva er hensikten med anmeldelser som allikevel blir henlagt?

- Vi oppnår oppmerksomhet rundt problemet, forteller Sandnes. I det første tilfellet hadde vi faktisk ikke regnet å komme noen vei all den tid man har anledning til å utøve dette skjønnet etter forskriftene.

Men vi fikk da medias søkelys og en lang diskusjon med vegvesenet.

Det samme gjelder UP-saken. Både TV2, Aftenposten og flere lokale aviser ga saken oppmerksomhet. Den saken er vi faktisk mer spente på ettersom saksbehandleren som ga tilbake førerkortet selv legger seg paddeflat og innrømmer at dette var feil.

Vårt håp er å sette søkelyset på åpenbare forskjeller og dersom dette bidrar til interne diskusjoner i etatene i ettertid, har vi faktisk oppnådd en del, avslutter Sandnes.