Hjerteløftet på TRANSPORTmessa

At yrkessjåfører er i risikosonen for hjerte- og karsykdommer vet vi. Nå kan du gjøre noe med det.

Geir-Vidar Hansen er vanligvis bussjåfør på Løten. Nå tilbringer han dagene på livstilskurs.

Geir-Vidar Hansen er vanligvis bussjåfør på Løten. Nå tilbringer han dagene på livstilskurs. Foto: 04799554070

Publisert Oppdatert
- Fra Sjåførsjekken kjenner vi til at mange sjåfører er i risikosonen for å få hjertesykdom. Når vi vet hvor strenge helsekravene er til yrkessjåfører, mener vi dette er et viktig tiltak som vi håper mange vil få glede av, sier YTFs Jan Jacobsen.

- Fra Sjåførsjekken kjenner vi til at mange sjåfører er i risikosonen for å få hjertesykdom. Når vi vet hvor strenge helsekravene er til yrkessjåfører, mener vi dette er et viktig tiltak som vi håper mange vil få glede av, sier YTFs Jan Jacobsen.

Bengt Lidfors er i gang med pakking av informasjonsmateriell som skal ut til ca 200 legekontor i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Nå gleder han seg til TRANSPORTmessa på Gardermoen.

Bengt Lidfors er i gang med pakking av informasjonsmateriell som skal ut til ca 200 legekontor i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Nå gleder han seg til TRANSPORTmessa på Gardermoen.

I fjor kom resultatene etter "Sjåførsjekken", en undersøkelse av yrkessjåfører i regi av Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke (LHL) i samarbeid med Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Konklusjonen viste en rekke faremomenter tilknyttet bransjen, blant annet hele 80 prosent økt risiko for hjerte- og karsykdommer bedømt ut fra livvidden.

Les også: Skader sjåførenes helse og gjør veien mer utrygg

Nå ønsker organisasjonene å sette fokus på forebygging og sammen med Feiringklinikken tilbys et livsstilskurs.

Det hele er et forskningsprosjekt og det søkes nå etter deltakere mellom 35-67 år i Helse Sørøst som oppfyller visse kriterier for økt fremtidig risiko for hjerte-og karsykdom.

Hjerteløftet på messa

Hensikten med prosjektet er å se om et 5-dagers livsstilskurs på Feiringklinikken, kombinert med målrettet lokal oppfølging i 3 år, kan bidra til å opprettholde sunne levevaner og på sikt redusere faren for hjerte- og karsykdom. Halvparten kommer i en kontrollgruppe som går til vanlige kontroller hos sin fastlege og halvparten kommer i en behandlingsgruppe som kommer til en gratis livstilskurs på Feiringklinikken.

Les mer på Hjerteløftet sine nettsider.

YTFs Jan Jacobsen forteller til TransportMagasinet at hele 3000 personer vil kunne delta i prosjektet. De som tilhører risikosonen og som altså oppfyller enkelte kriterier, vil bli sykemeldt av sin fastlege en uke for å kunne delta på Feiringklinikken. Prosjektet blir finansiert av statlige midler, sier Jacobsen.

Du kan også laste ned brosjyre om prosjektet.

- Det vil bli stadig viktigere å satse på forebygging av slike sykdommer. Det forteller Berngt Lidfors, instruktør i prosjektet til TransportMagasinet. Dessverre er det engang slik at lastebilsjåfører er midt i "målgruppen" vår. Vi håper derfor mange benytter anledningen til å stikke innom oss på YTF sin stand på TRANSPORTmessa på Gardermoen 10.-12. mai.

Her vil det være mulig å gjennomgå enkle helsetester som blodtrykk og kolesterol, og det vil bli vurdert om den enkelte fyller kriteriene, avslutter Lidfors til TransportMagasinet.

Så langt har 117 personer vært med på prosjektet siden oppstarten i oktober. Geir-Vidar Hansen får oppfølging i tre år etter kurset.

Så langt har 117 personer vært med på prosjektet siden oppstarten i oktober. Geir-Vidar Hansen får oppfølging i tre år etter kurset. Foto: 04799554070