Hjertestartere i alle de store bussene hos Turistbuss Bergen

Turistbuss Bergen, som ble etablert i 2000, satser sterkt på sikkerhet. Derfor er alle selskapets store turbusser, 11 i tallet, utstyrt med hjertestartere. To av bussene er Neoplan-flaggskipet Starliner. En tredje er i bestilling.

MAN buss

MAN buss

Publisert Oppdatert

Det skjer nærmere 10.000 hjertestanser i Norge i året. Mellom 5 og 7 prosent overlever. Med hjertestarter på plass og den nødvendige kompetansen til å bruke utstyret vil hele 70 prosent overleve en hjertestans. Dette er bakteppet for hvorfor Turistbuss Bergen har valgt å installere slikt utstyr i alle sine store turbusser.

Ikke minst er den stadig økende gruppen av pensjonister en meget viktig kundegruppe når det gjelder turkjøring i inn- og utland. Risikoen for hjerteproblemer øker med alderen, så det er uten tvil kjærkomment utstyr det her er snakk om.

Det er imidlertid ikke nok å installere hjertestartere i turbussene. Det er minst like viktig med kompetanse til å bruke utstyret. Derfor har Turistbuss Bergen også sørget for å gi sjåførene en grundig opplæring i både førstehjelp og bruk av hjertestartere.

Ved hjertestans er de første fem minuttene av avgjørende betydning når det gjelder å redde personer. Samtlige bussjåfører i selskapet er nå i stand til å yte en helt avgjørende innsats de første minuttene før profesjonell hjelp er på plass.

Selskapet har også bestemt at det skal gjennomføres årlige øvelser i bussene for å trene på en mest mulig reell situasjon. Det er viktig å innarbeide gode rutiner, hvor det blant annet tas hensyn til den begrensede plassen som står til rådighet i en buss. Disse øvelsene vil også være viktige for å friske opp kunnskapene.