HMS-pris til Jarl Kvam Transport AS

Den prestisjetunge HMS-prisen fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP) gikk i år til en transportbedrift på Vestlandet.

Fra venstre: Erik Støhle (Statoil Norge AS), Inger-Lise M. Nøstvik (generalsekretær i NP), Jarl Kvam (Jarl Kvam Transport AS), Fartein Kjørsvik (styreformann i NP), Ada Helen Schjelderup (Statoil Norge AS)

Fra venstre: Erik Støhle (Statoil Norge AS), Inger-Lise M. Nøstvik (generalsekretær i NP), Jarl Kvam (Jarl Kvam Transport AS), Fartein Kjørsvik (styreformann i NP), Ada Helen Schjelderup (Statoil Norge AS)

Publisert Oppdatert

- Vi er veldig stolte av denne prisen! HMS er et møysommelig arbeid vi har jobbet med i mange år. Derfor var det en stor ære bare å bli nominert, så det å faktisk vinne prisen betyr virkelig mye. Denne anerkjennelsen er også et kvalitetsstempel overfor våre nåværende og nye oppdragsgivere, sier daglig leder Jarl Kvam i en pressemelding fra NP.

Han legger til at selv om det er travelt med mange kontrakter for tiden, skal bedriften finne tid til en skikkelig markering av prisen.

Det er sekstende gang NP deler ut prisen, og det var mange gode kandidater.

- Vi er imponert over nivået på de nominerte sier generalsekretær i NP, Inger-Lise M. Nøstvik. - For oss er det både hyggelig og betryggende at våre samarbeidspartnere prioriterer dette arbeidet så sterkt. Å dele ut denne prisen er en videreføring av oljeselskapenes sterke satsing på HMS-arbeid gjennom mange år. Oljeselskapene stiller meget strenge krav både til egen organisasjon og til samarbeidspartnere, understreker generalsekretæren.

Og HMS-arbeidet har gitt resultater. En vanlig sjåfør må kjøre bil skadefritt i 56 år og være 74 år gammel ved første uhell, for å ha samme uhellsfrekvens som bransjens tankbilsjåfører.

Få uønskede hendelser

Jarl Kvam Transport har 24 sjåfører og 6 i administrasjonen. I revisjonen av bedriftens HMS-arbeid inngår 13 biler som omfatter 17 sjåfører og 3 i administrasjonen. Disse transporterer LNG, LPG og litt fyringsprodukter i samarbeid med en annen aktør.

Det var nominert fire kandidater, én fra hvert oljeselskap. Juryen tok sin avgjørelse basert på et omfattende spørreskjema, intervjuer med de ansatte, sjekk av HMS-dokumentasjon og befaring ute hos bedriften.

- Jarl Kvam Transport AS er den av de nominerte som fremsto med det sterkeste inntrykket av at det jobbes kontinuerlig med HMS, og av å skape gode holdninger i bedriften. Det legges ned mye tid i oppfølging av rutiner. Antallet uønskede hendelser som ble dokumentert var svært lavt, og selskapet fremsto som det beste til å bruke betydelige ressurser for å etterleve og forbedre egen HMS, sier Nøstvik.

-HMS lønner seg

Jarl Kvam Transport startet for mange år siden og var en av de første som benyttet seg av Norges Lastebileier Forbund (NLF)s veiledning "Kvalitet og miljø på vei" for innføring av HMS i bedriften. Så har de bygget videre på det og tilpasset det til driften.

Kvam forklarer viktigheten av HMS med at bransjen er omringet av sikkerhetsrutiner, prosedyrer og skjemaer på alle bauger og kanter, og at man må terpe på rutinene. Etter hvert ser de ansatte verdien av arbeidet:

- Alle ansatte setter pris på en ryddig og ordentlig arbeidsplass og et hyggelig arbeidsmiljø. Det igjen er viktig både for rekruttering og å holde på ansatte. På denne måten er HMS-arbeid ikke bare sentralt for sikkerhet og trivsel, men gir også en tydelig økonomisk fordel, sier Kvam.

Han mener det å bli kontrollert og revidert underveis ikke er noe å frykte, men en god måte å lære mer på og forbedre seg litt hver gang.

- Jeg anbefaler alle som ikke har et godt HMS-system å innføre det. Norges Lastebileier Forbund (NLF)s veiledning for innføring av HMS i bedriften, og som ligger på nett, er en fin start. Det er et møysommelig arbeid som det tar en stund å se effektene av, sier Kvam.

Prisen ble utdelt på NPs årskonferanse i Oslo den 8. november. Det er sekstende gang Norsk Petroleumsinstitutt (NP) deler ut HMS-prisen. Formålet er å rette oppmerksomhet mot arbeidet som gjøres innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet i bransjen. Det konkurreres i to kategorier; bensinstasjoner og transportører. Det er oljeselskapene som velger hver sin kandidat i de to klassene og nominerer dem til prisene. Et revisjonsteam besøker alle de nominerte og vurderer dem etter faktisk oppnådde resultater og etter hvordan HMS-arbeidet blir organisert og drevet i praksis.

Vi gratulerer Jarl Kvam og de ansatte med årets pris!