Høring om europeiske korridorer for godstog

Samferdselsdepartementet sendte 27. mai 2009 på høring et forslag til en EU-forordning som skal sikre at det etableres faste korridorer for godstog mellom europeiske land.

Publisert Oppdatert

Hensikten er å legge til rette for raskere, miljøvennlig transport av gods med jernbane. Høringsfristen er 25. august 2009.

Kommisjonens forslag til forordning, som ble lagt fram i desember 2008, er tredelt: valg og etablering av godskorridorer, investeringer i godskorridorene og forvaltning, inkludert trafikkstyring, av nettverket.

Godskorridorene vil inngå i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T), som omfatter EUs medlemsland. Under Europaparlamentets førstegangsbehandling i april ble det krevd at strekninger som ikke inngår i TENT-T, men som benyttes til transport av store volumer gods, også kan inngå i korridorene.

Det allerede utviklet administrative samarbeidsløsninger på siden av EU gjennom det såkalte som RNE-samarbeidet (RailNetEurope), som Norge deltar i. Europaparlamentet ønsker også å gi medlemsstatene større ansvar for valg av korridorer og for å bestemme prioritetskriterier innen den enkelte korridor. Forslaget skal nå behandles av EUs transportministre.