Høring om Transnova

Publisert Oppdatert

I statsbudsjettet for 2009 foreslår regjeringen å bevilge 50 millioner kroner til etableringen av Transnova-prosjektet.

Transnova skal være et "Enova for transportsektoren", og gi økonomisk støtte til prosjekter som kan redusere klimagassutslipp og annen forurensning fra transportsektoren. Transnova skal særlig være rettet mot tiltak som fremskynder bruk av miljøvennlige drivstoff til fordel for fossilt drivstoff.

Samferdselsdepartementet har utformet et forslag til mandat for Transnova- prosjektet, med innspill fra en referansegruppe av eksterne eksperter innen fagområdet transport og miljø.

Nå inviterer samferdselsdepartementet interesserte til å komme med innspill. Høringsfrist er 7. november.