Høvdingskifter i Statens vegvesen

Regionvegsjefene Andreas Setsaa (Sør) og Olav Ellevset (Vest) fratrer sine stillinger 1. mars neste år. Begge er blitt bedt av vegdirektøren om å lede viktige utredningsprosjekter framover

Publisert Oppdatert

Regionvegsjef i region vest, Olav Ellevset, er bedt om å ta ansvaret for prosjektet "Ferjefri E39".

- Ved at han tar dette ansvaret vil vi få et sterkt fokus på denne samfunnsutfordringen, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Regionvegsjef i sør, Andreas Setsaa, vil også fortsette i Statens vegvesen.

- Hans ansvar framover vil bli nærmere vurdert. Han vil få viktige oppgaver i en kombinasjon av våre utfordringer og hans brede erfaring, sier vegdirektøren.

Endringene skjer etter nær dialog mellom vegdirektøren og de to regionvegsjefene. Begge regionvegsjef-stillingene vil nå bli kunngjort offentlig.