Høy fart og dårlige sjåfører får skylden

Manglende førerdyktighet og for høy fart er faktorer som går igjen i nesten syv av ti dødsulykker, viser en fersk ulykkesrapport fra Statens vegvesen.

Publisert Oppdatert

I over halvparten av ulykkene har høy fart vært en medvirkende faktor. I 27 prosent har ruspåvirkning vært en medvirkende årsak, skriver tb.no i dag.??- I en rekke av ulykkene kan forhold i forbindelse med veien og veimiljøet ha medvirket til ulykken eller ulykkens omfang. Men veien i seg selv er sjelden utløsende årsak, men den er med på å avgjøre utfallet når ulykken først er ute, står det å lese i rapporten som ble overrakt samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i dag.