Høyere enn 4,20? Da må du kjappe deg!

Vognservice melder i en pressemelding om viktige signaler fra Vegdirektoratet.

Publisert Oppdatert

Vognservice har hatt en prat med Veidirektoratet om 2 saker, nemlig "Forskrifter om maksimumshøyde" og "utvidelse av strekninger for bruk av modulvogntog."

Makshøyde

Når det gjelder makshøyde, så ligger forslaget fremdeles i Vegdirektoratet. Man driver med analyse av svar, etc. Slik saken står i dag er det 3 alternativer.

a) Ingen regelendring fra 1 jan 2011. Dette er meget usannsynlig.

b) Makshøyde 4,20m . Sannsynlig ut i fra konkurranseaspekt med Sverige.

c) Makshøyde 4,00m. Mindre sannsynlig - men ikke umulig da det gir harmonisering med EU's regelverk.

Overgangstiden vil være frem til 2020. Men det vil ikke bli anledning å nyregistrere et kjøretøy over maksimumshøyde etter 1 januar 2011.

Modulvogntog

Denne saken ligger nå i Samferdselsdepartementet for å sendes ut på høring. Ved en høring så vil fristen bli mellom 6 uker og 3 måneder. Deretter vil dette bli iverksatt.

For dere som driver i bransjen så er det viktig å ta inn over seg det som her blir signalisert fra Vegdirektoratet.

Vogn-Service AS er klare til å bistå dere med førsteklasses produkter som kan møte den nye hverdagen, heter det i reklamen fra bedriften. De minner samtidig om at dersom det er noen som har behov for høyder som overstiger 4,20 så må evt. bestillinger være inne i god tid for at registreringen skal bli fullført pr. 1. jan 2011.