Hva skjer med Raumabanen?

Dersom CarfoNet legger ned godstrafikken, betyr det fem tusen flere trailere gjennom Romsdalen. I kulissene lurer CargoLink.

Leif Johnny Olestad - www.raumabanen.net

Leif Johnny Olestad - www.raumabanen.net

Publisert Oppdatert

CargoNet har mistet betydelige volumer på strekningen Oslo-Åndalsnes, og driften gir tap for selskapet. De mangler mellom fem og ti millioner kroner for å få driften i balanse.

Dersom godsmengden skal over på vei, vil det, ifølge NRK, bety fem tusen flere trailere gjennom Romsdalen.

Tungt.no har tidligere skrevet om Raumabanen. Dengang fortalte adm.dir. Are Kjensli i CargoNet at en av årsakene til at de ikke klarer konkurransen med bil er at store deler av godset som landes i Åndalsnes skal videre - for eksempel til Ålesund. Noe som igjen betyr at transportørene da like gjerne tar hele strekningen med bil.

Les også: CargoNet vurderer Raumabanen

CargoNet har tidligere flyttet godset fra bane til vei på strekningen Oslo-Gøteborg, etter at toget viste seg å bli en for dyr transportløsning.

Dengang hevdet CargoNet at jernbane først er konkurransedyktig på strekninger over 500 km. Strekningen Oslo-Åndalsnes ligger helt i grenseland for dette.

I kulissene lurer CargoLink, eid av AutoLink. De har allerede et tog på strekningen. De hevder å ha kapasitet både på dette, samt muligheter til å drifte flere. For å få økonomien i boks, vil de eventuelt dra veksler på AutoLink-vognene. - Vi kan klare å kjøre en kombinasjon av bilvogner og containere, forteller Kjell Ovrehagen i CargoLink. Dette gjør at transporten blir noe rimeligere enn med dagens alternativ, sier han.

Så langt er ingenting avgjort. Tiden vil vise om toget har gått for transport på Raumabanen.