Hvem sperrer veien, sa du?

Det har nesten blitt en sannhet at utlendingene får skylden for sperrede vinterveier. Men hvor ofte har de egentlig skylden?

Publisert Oppdatert

Tungt.no kontaktet tidligere i vinter de forskjellige politidistriktene for å be om tall på tilfeller der veien ble sperret grunnet vogntog. Hvor mange skyldes utlendinger og i hvor mange tilfeller lå skylden på norske vogntog?

Slike tall var vanskelig å få fra politiet. Nå har dog noen sparket ballen videre, og i dag kan Statens vegvesen vise til tall fra Vestlandet.

Totalt ble veiene i Sogn og Fjordane samt Hordaland sperret 168 ganger grunnet vogntog på glatta i vinter.

Etter jul begynte man telling som viser at av 78 stengninger, var utlendinger involvert i 32 tilfeller.

Det vil med andre ord si at i 46 tilfeller, lå "skylden" på norske vogntog.

Nå må vi dog ikke være alt for raske med å utlede for mye av dette.

Det er fortsatt, heldigvis, langt flere norske biler på veiene. Dermed er de naturlig nok oftere med i statistikken.

Dessuten er ikke føreforholdene alltid slik at det hele beror på sjåføren uansett hvor mye vedkommende reduserer farten og er flink med kjettinger. Dårlige veier får sogar norske som utenlandske vogntog til å kjøre ut.

Samtidig skal vi langt fra friskmelde utlendinger all den tid vet vi at utenlanske vogntog svært ofte har for dårlig utstyr for norske forhold.

Men tallene viser allikevel at medias noe ukritiske bruk av overskrifter som "utlendinger sperrer veien" kanskje bør modereres noe?