Hvem sperret veien - episode 2

Mandag viste Statens vegvesen til tall som viser at det på Vestlandet langt ifra er utlendinger som oftest har skyld der veiene er sperret på grunn av at vogntog har kjørt seg fast eller utfor.

vinter fjell snø norge glatt is vedlikehold Skjervet

vinter fjell snø norge glatt is vedlikehold Skjervet

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen kan vise til at det i 46 av 78 stengninger i Sogn og Fjordane og i Hordaland var norske vogntog involvert.

Altså at norske biler er overrepresentert.

Det er kanskje ikke så overraskende, gitt at det er langt flere norske biler enn utenlandske på veiene.

Allikevel stusset vi litt. Dette er da ikke verden helt slik vi kjenner den?

Gjenspeiler disse tallene landet generelt, eller er det "bare" en eller annen veistrekning på Vestlandet der nordmenn havner utfor mer enn utenlandske?

Ikke vet vi. Men vi ønsket å sjekke noe nærmere.

Fra tidligere vet vi at bildet i nord iallefall ser ganske så annerledes ut. Like før jul fortalte politioverbetjent Oddmund Nilsen ved Midtre Hålogaland politidistrikt til NRK at de frem til november i fjor hadde fått melding om 25 vogntog i Nordland og Sør-Troms som enten ble stående fast eller hadde kjørt av veien. Av disse var 18 utenlandske.

Da tung.no kontaktet de ulike politidistriktene for å få frem noen tall, var det ikke så mye som ble hostet opp. Politiet har ikke systemer for å fange opp utlendinger kontra norske biler.

Det vil si: De fleste har ikke mulighet. Men Salten Politidistrikt har.

Operasjonsleder Per-Sverre Steinbakk skriver i en mail til tungt.no at av deres loggførte hendelser som innbefatter stenging av vei eller hinder i veibanen grunnet vogntog omfatter 37 hendelser fra oktober 2010 til midten av november 2011.

Av disse 37 hendelsene, var det tilsammen innvolvert 37 utenlandske samt 6 norske vogntog.

Like rundt juletider ble veitrafikkloven endret slik at Statens vegvesen ble gitt hjemmel til å fjerne tunge kjøretøy som hadde kjørt seg fast.

I den forbindelse viste Viking Redningstjeneste til sine 15.000 berginger av tunge kjøretøy under fjoråret, der utenlandske vogntog var kraftig overrepresentert.

Slik kan man nok holde på å finne eksempler både i den ene eller andre retningen, alt etter hvor man leter og hvilke svar man egentlig ønsker.

Statistikk er som en gatelykt, heter det. God å støtte seg til, men ikke særlig opplysende.

Det er uansett et faktum at utenlandske vogntog fort havner i uføret på norsk vinterføre. Det er ikke alle utlendinger som kjører med dårlige dekk og EU-sett, men vi vet at det gjelder mange nok til at det er et evig tilbakevendende vinterproblem.

Nettopp det bør det kunne gjøres noe med, uansett hvilken statistikk man velger å dra frem.