Hver dråpe teller for Volvo Trucks

Volvo Trucks lanserer nå en kampanje for å øke kunnskapen om effektiv bruk av drivstoff. – Drivstofforbruket kan reduseres betydelig med ganske enkle tiltak. Et lavere forbruk er bra for kundene våre og bra for miljøet, og dette budskapet ønsker vi å understreke, sier administrerende direktør Staffan Jufors i Volvo Trucks.

Publisert Oppdatert

Det koster mange milliarder å utvikle en ny generasjon motorer som kan oppfylle de stadig strengere kravene til eksosutslipp, hovedsakelig partikler og nitrogenoksider.

I beste fall vil disse motorene kunne redusere drivstofforbruket og CO2-utslippet med rundt 1 prosent. Samtidig vet vi at vi kan oppnå langt større reduksjoner med ganske enkle tiltak.

- Det er vanligvis maskinene som får all oppmerksomheten. Maskineriet er selvfølgelig viktig, og vi er veldig stolte av å kunne tilby en lastebil som sannsynligvis er den mest effektive på markedet.

Enda viktigere er det imidlertid at vi nå har en helhetlig plan om hvordan vi skal kunne oppnå et optimalt energiforbruk og redusere miljøbelastningen til et minimum. Det handler om å kombinere de små og store skrittene på best mulig måte, forteller Staffan Jufors i Volvo Trucks.

Selskapet presenterer nå en kampanje de har kalt «Hver dråpe teller» for å sette fokus på alle de drivstoffreduserende tiltakene som finnes. Dette er et konsept som har som mål å redusere drivstofforbruket og miljøbelastningen. På www.volvotrucks.com/everydropcounts finnes eksempler på både enkle og mer omfattende tiltak som gir redusert drivstofforbruk.

Sjåføren er nøkkelen til drivstofføkonomien

Sjåføropplæring er et av de mest effektive tiltakene for å redusere forbruket. I Europa har allerede 15 000 sjåfører fulgt opplæringskursene i regi av Volvo Trucks. Blant tiltakene ellers finnes større tekniske nyvinninger som hybridteknologi og gassdrevne motorer samt tilbehør og tjenester som utstyrspakker, vedlikehold av kjøretøyet, trafikkplanleggingssystemer og analyse av drivstofforbruket. Med korrekt hjulstilling og riktige dekk kan drivstofforbruket reduseres med opptil 14 prosent.

- Vi snakker altså ikke om en fremtidsvisjon her, men om praktiske tiltak som kan iverksettes i dag. Nå som alle disse brikkene faller på plass, føler vi at tiden er moden for å gå ut på denne måten og snakke om filosofien vår og de langsiktige målsetningene, sier Staffan Jufors.