Hver tredje fikk kjøreforbud!

Fra søndag ettermiddag til onsdag ettermiddag gjennomførte Statens vegvesen storkontroll av tungtrafikken på grenseovergangene ved Svinesund, Ørje og Magnor. Resultatet var nedslående. Av 560 kontrollerte fikk hele 196 tunge kjøreforbud. Det er omtrent hvert tredje kjøretøy.

Publisert Oppdatert
Omkring 40 kontrollører har vært i sving i løpet av de siste tre døgnene. Her står Ronny Lindesteg t.v. som har koordinert kontrollene, sammen med Edvin Kveum og Stian Ravneng t.h.

Omkring 40 kontrollører har vært i sving i løpet av de siste tre døgnene. Her står Ronny Lindesteg t.v. som har koordinert kontrollene, sammen med Edvin Kveum og Stian Ravneng t.h.

-Vi har hatt omkring 40 kontrollører i sving siden søndag ettermiddag. Målet med kontrollen var generell trafikksikkerhet med ekstra fokus på framkommelighet. Det vil si at vi så ekstra nøye på dekk og kjetting.

Allerede mandag så det mørkt ut med omtrent 40 kjøreforbud på ca. 200 kontrollerte kjøretøy. Når vi nå er ferdige er tallene 560 kontrollerte tunge kjøretøy, hvorav 196 har fått kjøreforbud. Det er ganske ille, forteller Ronny Lindesteg, fagleder for Svinesund og Taraldrud kontrollstasjon.

Av de 196 som fikk kjøreforbud var det 92 som manglet det foreskrevne antall kjettinger, de øvrige fikk kjøreforbud på grunn av andre mangler. I tillegg ble det utferdiget 200 mangellapper.

-Hvordan fordeler dette seg mellom norske og utenlandske kjøretøy?

-Nå er jo disse kontrollene utført på grenseovergangene der de aller fleste kjøretøyene har utenlandske skilt. Men vi finner også mangler hos norske biler, sier Lindesteg.

Vil bli stående for å unngå kontroll

-Søndag kveld, da pågangen av vogntog var som høyest sto køen to kilometer bortover E6 retning Sverige. Det er selvsagt en utfordring. Hvorfor er det slik?

-Det er rett og slett så mange kjøretøy, og når de som vet de ikke har alt i orden oppdager at vi har kontroll er de ikke så ivrige etter å kjøre ut fra parkeringen ved tollen. Tolltjenestemenn forsøker å få dem til å kjøre, men da skylder en del på kjøre- og hviletidsbestemmelser og lignende, bare for å bli stående. Det skaper flaskehalser i systemet, avslutter Ronny Lindesteg i Statens vegvesen, som lover flere kontroller i tiden framover.

Hit, men ikke lenger. Statens vegvesen har hatt storkontroll på grenseovergangene Svinesund, Ørje og Magnor. Hver tredje kontrollerte fikk kjøreforbud.

Hit, men ikke lenger. Statens vegvesen har hatt storkontroll på grenseovergangene Svinesund, Ørje og Magnor. Hver tredje kontrollerte fikk kjøreforbud.