Hvileplasser på vei

Statens vegvesen har startet utbygging av hvileplasser for tungtransport, men det vil ta tid.

Publisert Oppdatert

Forslaget lyder på å bruke 300 millioner kroner over ti år på å bygge 35 raste- og hvileplasser for tungtransporten i hele landet.

Utbyggingen skal skje i nært samarbeid med private investorer.

De tre første stoppestedene er allerede under oppføring på Vestlandet, nærmere bestemt ved Esso-stasjonen på Skei i Jølster (E39), Shell-stasjonen på Gudvangen i Aurland (E16) og YX-stasjonen på Voss (E16).

Innehaver Olav Fugle på Skei Servicesenter i Jølster synes det er fint at vegvesenet nå er i gang, og han er spent på utviklingen. Med motell- og hytteutleie er servicesenteret allerede et betydelig knutepunkt for trafikken langs E39.

- Vi er nokså tette på tungtrafikken her oppe, og følger rimelig aktivt med på behovene deres. Nå er vi for eksempel i gang med å installere pumper for AdBlue, forteller han til tungt.no

- Vi oppfyller jo allerede alle de kravene vegvesenet har til et slikt hvilested, døgnbemanning, dusj, spisested og så videre, så dette kan du vel nesten se på som en naturlig utvikling for vårt vedkommende.

- I første rekke skal det merkes opp med nye skilt, så får vi se på utviklingen, om det er flere som vil bruke stedet. Behovet synes å være til stede, sier Olav Fugle.

Statens vegvesen foreslår at pengene blir prioritert i Nasjonal transportplan (NTP), og at utbyggingen utføres i planperioden for 2010-2019.

Transportnæringen har lenge påpekt at det er behov for langt flere egnede døgnhvileplasser langs veiene.

- Vi vil etterkomme sjåførenes ønske. Planen er å samlokalisere slike stoppesteder med bensinstasjoner som har egne biloppstillingsplasser. Derfor inviteres kommersielle aktører langs vegnettet til samarbeid, sier Pål Rosland i Statens vegvesen.

De tre første døgnhvileplassene i det landsomfattende nettet er allerede i gang med å etablere seg på Vestlandet. Avtalene er signert - og Statens vegvesen skal nå skilte fram til døgnhvileplassene.

Neste område ut er Østlandet, hvor vegvesenet etter planen vil invitere samarbeidspartnere i høst. Statens vegvesen er også i gang med regionplaner for raste- og døgnhvileplasser i resten av landet.

Statens vegvesen foreslår i Nasjonal transportplan at det blir bevilget 30 millioner kroner årlig for å etablere de 35 døgnhvileplassene. Langs de største transportkorridorene er det behov for døgnhvileplasser med en avstand på 2 til 2,5 timers kjøreavstand. Behovet for slike stoppunkt vil trolig være størst nær de store byene. Her vil kostnadene til etablering og drift også være størst.