Hvor mange kjører på rød diesel?

Vi hører stadig rykter om at det er mange lastebiler som kjøres på avgiftsfri diesel. For å få svar på om det er hold i disse ryktene, ble vi med Tollvesenet ut på kontroll.

Toll kontroll

Toll kontroll

Publisert Oppdatert

Tirsdag 16. desember gjennomførte Tollvesenet kontroll av kjøretøyer ved bomstasjonen på Drøbak-siden av Oslofjordtunnelen. Rundt ti kontrollører fra etaten stoppet det meste av kjøretøyer på vei inn og ut av tunnelen på rv. 23. Målet med kontrollen var blant annet å sjekke om biler og lastebiler med dieselmotorer hadde avgiftsfri diesel på tanken.

I løpet av de rundt tre timene kontrollen pågikk, ble det stoppet et tjuetalls lastebiler og vogntog, i tillegg til et stort antall person- og varebiler. Ingen av de kontrollerte tyngre kjøretøyene ble tatt for å kjøre på avgiftsfri diesel, men to privatbilsjåfører kan vente seg bøter i 20 000-kroners klassen.

I følge Ole Martin Kulberg i Tollvesenet, er resultatet ved denne kontrollen omtrent som det pleier å være.

- Det er på småbilene at vi har mest treff, sier Kulberg. Han forteller at resultatene av kontrollene viser at det i hovedsak er privatbilister som kjører på avgiftsfri diesel. Ved flere store kontroller, hvor de kontrollerer opp mot 2000 kjøretøy, er det ofte ikke et eneste tyngre kjøretøy som blir tatt for å kjøre på avgiftsfri diesel. Men når man blir ilagt bot på 100 000 kroner for bruk av farget diesel på lastebil og 80 000 kroner på buss, er det enklere å forstå at bruken ikke er så veldig utbredt. Blir man tatt for andre gang, dobles boten.

Når 2008 om noen dager er omme, vil Tollvesenet ha gjennomført rundt 1400 kontroller på landsbasis. I Oslo og Akershus vil antall kontroller komme opp i rundt 1200 dette året, flere av disse har vært i samarbeid med politi og Statens vegvesen.