Ikke alle får byttet førerkort

I en høring foreslår Statens vegvesen endringer i førerkortforskriften. Endringene foreslås ut fra trafikksikkerhetsmessige hensyn. Blant annet foreslås det at folk med førerkort fra færre land enn i dag får byttet inn førerkortet til et norsk etter å ha tatt en praktisk prøve.

Publisert Oppdatert

- Bakgrunnen for forslaget er at falske førerkort er et stort problem, og at det fra mange land ikke er mulig å få bekreftelse på førerrettigheter. En del land har også problemer med korrupsjon, noe som gjør at vi heller ikke alltid kan stole på bekreftelse av førerrett, sier Jan Edvard Isachsen, som leder kontor for førerkort i Statens vegvesen.

Opplæring på høyt nivå

Forslagene rammer først og fremst innbyggere fra ikke-vestlige land. Opplæringen i Norge ligger på et høyt internasjonalt nivå og Norge har en lav ulykkesstatistikk sammenlignet med landene som foreslås fjernet fra listen.

De landene som høringen foreslår å beholde i listen over innbytteland er:

Australia

Canada

Hongkong

Israel

Japan

Monaco

New Zealand

San Marino

Sør-Korea

USA

Andre endringer

Det foreslås i tillegg noen endringer i hvilke vilkår som gjelder for innbytte. Det foreslås ikke endringer i reglene om innbytte fra Sveits og Grønland. Hvilke overgangsregler som skal gjelde vil bli vurdert på bakgrunn av blant annet høringssvarene.

I tillegg foreslås det å korte ned tiden førerkort utstedt utenfor EØS kan benyttes fra ett år til tre måneder.

Høringsfristen er 1. juni 2010.