Ikke alle jubler i Trøndelag

Ordførerne i Levanger og Verdal mener at Jernbaneverkets ønske om en fremtidig godsterminal ”på et jorde i Melhus” er overraskende gammeldags, konservativt og snevert.

Publisert Oppdatert

Nylig kom Jernbaneverket med sin anbefaling av ny godsterminal sør for Trondheim sentrum, såkalt "delt løsning". I realiteten betyr dette at Torgård i Trondheim og Søberg i Melhus er de mest aktuelle lokaliseringene, om Jernbaneverkets innstilling blir fulgt. LTL har gitt utrykk fora at det beste alternativet er Torgård i kombinasjon med Orkanger havn.

Ordførerne i Levanger og Verdal mener at Jernbaneverkets ønske om en fremtidig godsterminal "på et jorde i Melhus" er overraskende gammeldags, konservativt og snevert.

Ifølge Trønder-Avisa kontakter de nå Samferdselsdepartementet angående det de kaller et "knefall for lastebilnæringen og en fullstendig neglisjering av nasjonalpolitiske mål og føringer".

De hevder Jernbaneverkets ønske om delt løsning ikke tar opp i seg stortingsflertallets ønske om å koble sammen vei, jernbane og sjø i fremtidens transportsystem.

- Å velge en løsning uten sjøtransport er i realiteten et knefall for lastebilnæringen, sier Iversen og sikter til jernbanens kapasitetsutfordringer vil føre til ytterligere vekst i biltrafikken om det ikke også satses på sjøfart fremover.