"Ikke i mål på Stord"

Publisert Oppdatert

NHO Hordaland er bare delvis fornøyd med statsbudsjettet og samferdselsatsingen.

- Regjeringen har kommet næringslivet et stykke i møte, sier regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland. I forslaget til statsbudsjett skal Hordaland få rundt 550 millioner kroner i veimidler, utenom Bybanen og Ringveg Vest.

Sammen med LO krevde NHO tidligere i år et skikkelig satsing på vei og bane, og det ser ut til at regjeringen har lyttet.

- Med ledig kapasitet i anleggssektoren, er det nå rom for å sette i gang nye prosjekter og ta igjen noe av mange års forsømt vedlikehold. Vedlikeholdsbehovet er akselererende, sier Tom Knudsen.

Ikke i mål på Stord

I følge samferdselsdepartementet gjenstår det 40 millioner til ferdigstillelse av E39 over Stord. I statsbudsjettet bevilger regjeringen 10 millioner kroner til oppstart.

- Dette er et positivt signal, men vi mener at regjeringene burde lagt opp til å sluttføre denne viktige samferdselsåren over Stord, sier Tom Knudsen, og peker på at næringslivet og bilistene for øvrig allerede tar en stor del av regningen for nye veiprosjekter i Hordaland gjennom bompenger.

Eikåstunnelen kommer

Regjeringen bevilger 20 millioner til E39 Vågsbotn-Hylkje i Bergen. Anleggsarbeidet skal starte høsten 2009, og tunnelen skal være ferdig i 2011. Det er foran skjema, i forhold til rammene i Nasjonal Transportplan.

- Det er svært positivt at denne tunnelen nå blir fremskyndet, sier Tom Knudsen.

Videre får E39 Romarheimsdalen 29 millioner til ferdigstillelse.

Ikke penger tilSvegatjønn Rådal

Det er ikke bevilget midler til oppstart av Svegatjønn - Rådal.

- Næringslivet i Hordaland hadde håpet at regjeringen bevilget midler til oppstart av Svegatjønn - Rådal i 2009, sier regiondirektøren.

Dobbeltspor på Bergen stasjon

I Bergen kan Jerbaneverket region vest glede seg over 100 millioner kroner til dobbeltspor mellom Bergen og Fløen.

- Dette gir en smidigere avvikling av godstrafikken så vel som passasjertrafikken, sier regiondirektør Tom Knudsen